Svenska företag får Öst-lån av Sida

28 december 1998 Svenska företag får Öst-lån från Sida Tre svenska företag har beviljats StartÖst-lån av Sida i årets sista beslutsomgång. Drive Tech International AB skall dra igång konsultverksamhet tillsammans med ett lokalt företag i Kaunas, Litauen. Idéen är att erbjuda kunniga lokala energikonsulter till bland andra länsstyrelser och kommuner i Litauen för att utarbeta ekonomiska och miljövänliga energialternativ. Skandinaviska IFAB Filtrering AB från Torslanda marknadsför och säljer filterprodukter i Sverige. Nu startar de ett försäljningsbolag i S:t Petersburg för att sälja och senare tillverka delar av sortimentet i Ryssland. Axalux Gallersystem från Oxelösund ska sälja kundanpassade säkerhetssystem i Lettland tillsamans med ett lokalt företag i Riga. Lånen till StartÖstprojekten består av avskrivningslån för utbildning, som avskrivs när utbildningsaktiviteterna genomförts, och villkorslån för utrustning. Maximalt uppgår lånen till 750 000 kr. Lånen får täcka högst 40 procent av den totala investeringen. - Östeuropa har ett stort behov av att affärsverksamheter kommer i gång som kan skapa intäkter och sysselsättning, säger Anne-Lie Andersson, Sidas StartÖst-handläggare. Projekten ska vara långsiktiga och bygga på engagemang från både den svenska och den lokala partnern. StartÖst-lånen får inte vara avgörande för att projektet ska kunna genomföras, men ska bidra till snabbare igångsättning och lägre riskexponering. StartÖst-programmet riktar sig till svenska småföretag som vill ingå samarbete med partners i Östeuropa. Programmet omfattar samarbete med Ryssland, Ukraina, Lettland, Litauen, Moldavien och Georgien. StartÖst fortsätter 1999 med 10 miljoner i budget för lån till nya samarbeten mellan svenska och lokala företag i Öst. För ytterligare information, v g kontakta, (Bengt-Olof Jonsson, Drive Tech International, tel 0480-142 00) (Ivan Mattsson, Skandinaviska IFAB Filtrering AB, tel 031-92 20 70) (Owe Sparelius, Axalux Gallersystem AB, tel 0155-360 90) pressekreterare Richard Nyström, tel 08-698 55 55

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.