Svenska och sydafrikanska forskare får nya möjligheter till samarbete

I morse undertecknade socialminister Lars Engqvist och den sydafrikanske forskningsministern Ben Ngubane ländernas första avtal om forskningssamarbete. Det är glädjande att vi nu kan öppna för ett bredare samarbete mellan svenska och sydafrikanska forskare. En enkät som vi gjort visar att intresset för samarbete med kollegor vid sydafrikanska universitet är mycket stort. Vi fick på kort tid nästan två hundra positiva svar från det svenska forskarsamhället, säger Berit Olsson, chef för Sidas forskningsstöd. Sida satsar 30 miljoner kronor i det nya forskningssamarbetet. Pengarna går till att bekosta de svenska forskarna medan sydafrikanska forskningsrådet bekostar deras sydafrikanska kollegor. Programmet är öppet för svenska och sydafrikanska forskare inom samtliga ämnesområden och discipliner. Sydafrika är i biståndssammanhang en unik samarbetspartner. Landet har stora egna resurser, men brottas fortfarande med stor utvecklingsproblem till följd av den politik som fördes under apartheid. Forskningssystemet präglas av stora klyftor mellan de historiskt svarta, och de historiskt vita universiteten. En avgörande princip i denna nya samarbetsmodell är kostnadsdelning. Kostnaderna för de sydafrikanska forskarna kommer att uppgå till cirka 20 miljoner kronor. Sydafrika visar genom att täcka dessa kostnader att man är angelägen om samarbetet, säger Berit Olsson. Det nya forskningssamarbetet ska bidra till kunskaps- och teknikutbyte mellan svenska och sydafrikanska institutioner. Dessutom ska samarbete bidra till ökad forskningskapacitet hos de tidigare missgynnade svarta universiteten. I regeringens strategi för samarbetet med Sydafrika får Sida i uppdrag att utveckla ett bredare samarbete inom bland annat vetenskap. Meningen är att samarbetet ska vara ömsesidigt och att båda länderna därför bidrar ekonomiskt i samarbetet. För ytterligare information, kontakta, Sidas presskereterare Ulf Källstig, tel 070-543 58 25 / Pia Hallonsten, tel 08-698 55 50.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera