Svenska soldater i Kosovo deltar i biståndet

Sida har beslutat bevilja en och en halv miljon kronor till den svenska bataljonen i Kosovo (Swebat). Pengarna ska användas för humanitära insatser bland befolkningen i det område där bataljonen är verksam. Framför allt syftar biståndet till att nå särskilt utsatta människor som inte får stöd genom andra kanaler. -Vi har identifierat ett antal luckor i den humanitära hjälpen till vårt område, säger major Jonas Alberoth på Swebat i Kosovo. Det kan gälla att upprätta telefonförbindelse till ett område med minoriteter som inte vågar röra sig fritt. Vi kan utnyttja våra tekniska resurser men behöver köpa reservdelar eller lokal kapacitet. Det kan också gälla att öppna en väg till en isolerad by. Vi kan använda våra egna maskiner men vi har inte en krona att köpa makadam för. Den svenska bataljonen i Kosovo är den första svenska militära enhet utomlands som förutom att skydda, också har ett uppdrag att bistå den civila befolkningen med humanitära insatser. Bataljonen har därför en speciell enhet för samarbete med civilbefolkningen. De humanitära insatserna görs i samarbete med FNs flyktingorganisation UNHCR som har det övergripande samordningsansvaret för humanitära insatser i Kosovo. Samarbetet mellan Sida och Swebat är en uppföljning av det samarbete som inleddes med de svenska bosnienbataljonerna. Erfarenheterna från insatsen kommer att ligga till grund för en utveckling av metoder för humanitära insatser via militära fredsförband. För ytterligare information, kontakta: Frederik Frisell på Sidas enhet för humanitärt bistånd, tel 08 698 5415, major Jonas Alberoth eller kapten Mattias Iweborg på Swebat i Kosovo, via tel 08 5530 1043, eller Sidas presskreterare Ulf Källstig, tel 08 698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.