Svenskstött avloppsreningsverk invigs i Litauen

1 december 1998 Svenskstött avloppsreningsverk invigs i Klaipéda Den 4 december invignings det Sida-stödda avloppsreningsverket i Klaipéda, Litauen, av miljöminister Kjell Larsson samt Litauens och Finlands miljöministrar. Avloppsreningsverket, som tagit tre år att färdigställa, kommer att medföra betydande minskningar av utsläppen och ge förutsättningar för en bättre miljö utmed Litauens kust och i hela Östersjön, säger Mikael Svingby, handläggare vid Sida. Förut pumpades det endast mekaniskt renade vattnet från 200.000 invånare rätt ut i havet. Det nya avloppsreningsverket kommer även att ha biologisk rening. Därmed uppfylls miljökraven i Helsingforskonventionen från 1992 där Östersjöländerna enats om att bekämpa föroreningar och att återställa den marina miljön. Biologiskt syreförbrukande ämnen minskar med 90%, vilket ger en minskning per år från 3727 ton till 351 ton. Sida-stödet är på 38 miljoner kronor av den totala projektkostnaden på 218 miljoner kronor. Projektet har kunnat realiseras genom samfinansiering mellan Klaipéda stad, Litauiska staten, Sverige, Finland, Världsbanken och EU. Svenska parter i projektet är Malmö VA-verk och VAI VA Projekt AB samt Svenska Lemminkäinen AB som levererat utrustning. För ytterligare upplysningar vg kontakta pressekreterare Leif-Åke Falk, Miljödepartementet, tel 08-405 20 52 mobil 070-595 45 85 Sida-handläggare Mikael Svingby, tel 08-698 53 98 pressekreterare Richard Nyström, Sida tel 08-698 55 50, andresekreterare Ulrika Lindberg, Sveriges ambassad, Vilnius, Litauen, tel 009-370-2-226467 fax 009-370-2-226444

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.