Svenskt bistånd till Serbiens nödlidande

Under vintern gör det svenska biståndsorganet Sida insatser för 35 miljoner kronor i Serbien och Montenegro (Federala Republiken Jugoslavien, FRJ). Insatserna är riktade mot de mest utsatta grupperna, framför allt flyktingar från Bosnien, Kroatien och Kosovo och består huvudsakligen av utdelning av mat- och hygienpaket samt installationer för vatten- och sanitet i flyktingläger. Insatserna genomförs av PMU-Interlife (Pingstmissionens utvecklings-samarbete) och Svenska Röda Korset i samarbete med Röda Korset i FRJ. I Montenegro genomförs insatsen av Hoppets Stjärna. Situationen i Serbien i vinter förväntas bli svår. FN har varnat för att en mycket allvarlig humanitär situation kan vara förestående. Infrastrukturen är bristfällig och eventuella elavbrott kan få allvarliga följder för utsatta grupper. Utöver detta finns stora brister inom hälsovård, utbildningsväsende o s v. Man beräknar att det finns cirka en halv miljon ”gamla” flyktingar från krigen i Bosnien och Kroatien i nordvästra delen av Serbien. Efter kriget i Kosovo har det nu tillkommit cirka 200 000 nya flyktingar, en summa som stiger för varje dag eftersom serberna som finns kvar i Kosovo är utsatta för hårt tryck. För ytterligare information, kontakta Frederik Frisell, enheten för humanitärt bistånd 698 54 15 eller Pia Hallonsten, pressekreterare 698 55 50

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar