Sverige ger stort stöd till övervakning vid lokala val i Colombia

Söndagen den 28 oktober går cirka 27 miljoner medborgare till val i de 32 länen och de 1 098 kommunerna i Colombia. Politiskt våld, hot och mord på kandidater samt korruption utgör risker för valen på söndag. Sida har därför beslutat att stödja valövervakningen med sammanlagt 3,5 miljoner kronor.

Internationell och nationell närvaro för valobservation är oerhört viktig under de lokala valen i Colombia för att minimera risker för våld och hot. Sverige stöder, genom Sida, den internationella övervakningen genom OAS (Organization of American States) med två miljoner kronor och den nationella oberoende övervakningsmekanismen MOE (Misión de Observación Electoral) med en och en halv miljon kronor.

Inför valen syns en upptrappning av våldet, i synnerhet riktat mot kandidater på lokal nivå. För två veckor sedan larmade MOE om att över hälften av landets kommuner var riskområden för korruption, påtryckningar mot väljare och hot mot valkandidater. Hittills har 28 valkandidater mördats.

Torgny Svenungsson, ambassadråd för Sida vid Sveriges ambassad i Bogotá, betonar betydelsen av de kommande lokala valen i Colombia.

– Konsekvenserna av den interna väpnade konflikten och de illegala väpnade aktörernas verksamhet drabbar framförallt människor på lokal nivå. Därför innebär en god kontroll över lokala val att det minskar risken för våld från illegala väpnade aktörer och kriminella grupper. Internationell närvaro och nationell övervakning kan bidra till att förebygga våldet.

Sida var först ut med att stödja MOE och är dess största givare. På söndag planerar MOE att ha cirka 10 000 observatörer på plats runt om i landet. Samtidigt bidrar OAS med internationell närvaro. Detta sammantaget ger viktiga bidrag till att säkra valresultatens legitimitet och de demokratiska institutionernas trovärdighet.

– Allt som kan göras för att bidra till att fria och öppna lokala val genomförs är viktigt, säger Torgny Svenungsson.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar