Sverige inleder kraftfullt samarbete med EBRD mot miljöförstöring i Östeuropa

Idag undertecknar Sida och Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) ett avtal för en kraftfull satsning för minskade utsläpp och bättre miljö i Östeuropa. Sida har beslutat att avsätta 200 miljoner kronor till en särskild fond för miljölån, som tillsammans med lån från EBRD ska finansiera insatser på 700–1000 miljoner kronor under 2009–2011.

Det blir den första insatsen under den särskilda miljölåneordning som regeringen beslutade om i slutet av april. – Det svenska stödet ska resultera i att 2–3 miljoner invånare i olika kommuner runt om i Östeuropa får en förbättrad miljö, anpassad till EU:s regelverk. Det handlar om investeringar för att förbättra vatten- och avloppsverk, avfallshantering samt effektivisering av fjärrvärme, säger Ulla Andrén, chef för Sidas avdelning för reformsamarbete i Europa. – Vattenförbrukningen väntas minska med 25–50 procent, vattenförorenande ämnen med upp till 80 procent och energiförbrukningen med 20–30 procent, säger Ulla Andrén. Svenska samarbetsländer som Ukraina, Georgien, Moldavien och länderna på Västra Balkan ska få del av miljöfonden eftersom omfattande reformarbete, systemförbättringar, tekniskt och finansiellt stöd behövs i dessa länder. Sida och Europeiska utvecklingsbanken har tidigare samarbetat för bättre kommunal miljöinfrastruktur i Östersjöområdet och Centralasien. – Det nya programmet bygger på dessa erfarenheter och möjliggör nu investeringar i stor skala på miljö- och klimatområdet i regionen, säger Ulla Andrén. Fakta / EBRD. Europeiska utvecklingsbanken etablerades 1991 när länder i Östeuropa och Centralasien behövde stöd för övergången till marknadsekonomi och uppbyggnaden av en privat sektor i anslutning till demokratiseringsprocessen. EBRD ägs av 60 länder och två mellanstatliga institutioner. Kommunala infrastrukturprojekt på miljöområdet är en stor del av EBRD:s verksamhet. För mer information, kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera