Sverige stöder företagsutveckling i Sydafrika

Idag lanseras en nyinrättad samarbetsfond för svenska och sydafrikanska företag. Sida investerar 80 miljoner kronor i fonden som ska hjälpa små och medelstora företag till ökad tillväxt. Fonden prioriterar sydafrikanska företag som drivs av svarta. De svenska företagens kunskaper ska bidra till att utveckla samarbetsföretagen i Sydafrika. Fonden kan bland annat bidra med utbildningskostnader och riskkapital till samarbeten så som franchiseavtal, underleverantörsavtal och samriskföretag. Målet är att 25 40 långsiktiga samarbeten mellan sydafrikanska och svenska företag ska etableras inom en femårsperiod. Styrelsen för samarbetsfonden består av sju personer. Ordföranden Gabor Bruszt (ÅF Swedish Management Group) och Stig Holmqvist (ordföranden i IKEA Industry Group) har nominerats av Sida. Vice ordföranden Pamela Mgulwa (VD vid PP Mgulwa&Associates) och Bally Chuene (Kwinana Motsatse Inc) har nominerats av det sydafrikanska näringsdepartementet. Näringslivsorganisationer i Sydafrika och organisationen för svenska företag i Sydafrika har nominerat: N'tutu Majija (Department of Trade and Industry), Salukazi Dakile-Hlongwane, (arbetande styrelseordföranden, Nozala Investments) och Göran Carlsson (VD Electrolux Sydafrika). Sida har riksdagens uppdrag att verka för ett bredare ekonomiskt samarbete med Sydafrika, ett steg på väg från traditionellt bistånd mot handelsrelationer. Det är svårt för nya företagare i Sydafrika att få tillgång riskkapital. Pengar finns i systemet, men det finns fortfarande en ovilja att satsa på svarta företagare. Det krävs krafttag för att landets majoritetsbefolkning ska inlemmas i den formella ekonomin. Idag ägs endast något hundratal företag med mer än 20 anställda av svarta företagare. Sydafrikas industri har också under lång tid varit avstängd från omvärlden på grund av sanktionerna under apartheid-tiden. För ytterligare information, kontakta, Gabor Bruzt, ordförande i fonden, mobil 27 82 775 44 31. Pia Hallonsten, pressekreterare, tel 08-698 55 50.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera