Sverige stöder polissamarbete med Sydafrika

Sverige stöder polissamarbete med Sydafrika Sverige anslår 20 miljoner kronor för ett treårigt institutionellet samarbete mellan svenska och sydafrikanska polisen. Samarbetet ska främja demokratisering och mänskliga rättigheter i Sydafrika. Sedan regeringsombildningen i Sydafrika 1994 har Sida gett stöd till en rad initiativ att förändra det sydafrikanska polisväsendets arbetssätt. Stödet har främst gått ut på att utbilda högre polistjänstemän i grundläggande mänskliga rättigheter att omsättas i ett land med demokratiskt styrelseskick, säger Lena Forsgren, Sida handläggare. Stöd har också lämnats till Sannings- och Försoningskommissionen med svenska brottsutredare från RPS, Rikspolisstyrelsen. Kurserna i mänskliga rättigheter har genomförts i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet och Polishögskolan. Under oktober kommer en delegation från RPS, Sida tillsammans med South African Police Service, SAPS, att utarbeta en detaljerad handlingsplan för det vidare samarbetet. För ytterligare information, v g kontakta: Lena Forsgren, handläggare, Sidas avdelning för demokratisk samhällsstyrning, tel 08-698 52 90 Richard Nyström, pressekreterare, tel 08-698 55 50

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.