Sverige stöder stor satsning för flyktinghjälp i 13 länder

Sida har fattat beslut om sammanlagt 174 miljoner kronor för Norsk Flyktinghjälps (NRC) verksamhet. Stödet ska gå till humanitära insatser i 13 olika länder, samt en särskild satsning på snabba kortsiktiga insatser vars främsta syfte är att rädda liv i ett tidigt skede av en konflikt eller ett krig.

De humanitära projekten ska genomföras i länder där NRC redan har verksamhet, men en del av satsningen kommer också att avsättas för att organisationen snabbt ska kunna svara på nya humanitära kriser. – De omfattande insatserna kommer att få enorm betydelse och inriktas främst på att säkra mänskliga rättigheter och ge humanitärt stöd för miljontals människor – det vill säga rätt till mat, skydd och undervisning, säger Doris Attve, stf chef för Sidas humanitära team. Flyktingsituationen i världen är mycket allvarlig. År 2007 var mer än 38 miljoner människor i världen flyktingar och av dem är nästan två tredjedelar internflyktingar. De är särskilt utsatta och svårigheterna kvarstår ofta när de återvänt hem eller bosatt sig någon annanstans. Inte minst handlar det om behov av rättshjälp, samt barns rätt till undervisning. – Konflikter och omflyttningar har lett till försämrad skolgång för många barn. Av de 77 miljoner barn och ungdomar som saknar grundläggande utbildning har 39 miljoner varit påverkade av krig och konflikter, säger Doris Attve. Beslutet innebär att NRC nu kan fortsätta bedriva insatser i Burundi, Centralafrikanska republiken, Kongo, Elfenbenskusten, Kenya, Liberia, Somalia, Sudan och Uganda. Nya länder för stöd från Sida är Afghanistan, Colombia, Libanon och Sri Lanka. Exempelvis planeras tolv miljoner kronor att gå till juridisk rådgivning, skydd och husbyggnad i Afghanistan, där flera miljoner afghaner har återvänt till sina hem efter 2001. Samtidigt finns det fortfarande finns mer än 200.000 internflyktingar i landet som i dagsläget inte kan återvända till sina hem. – Ett annat exempel är de åtta miljoner kronor som ska gå till skyddsinsatser och undervisningsinsatser i Somalia, ett land som har ett av de bräckligaste utbildningssystemen i världen och där möjligheterna för barn att få undervisning är extremt små. Insatser kommer även att göras för att på olika sätt stärka ungdomar och motverka att de rekryteras till milis eller kriminella organisationer i regionen, säger Doris Attve. De olika projekten som här stöds av Sverige har även andra finansiärer. Norsk flyktinghjälp är en oberoende organisation som i mer än 60 år arbetat med stöd till människor som tvingats på flykt på grund av krig och konflikt. Genom att bidra med humanitära insatser vill organisationen säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Sidas tidigare samarbete med organisationen har varit mycket positivt och gett goda resultat. De anslagna medlen kommer att betalas ut med 87 miljoner kronor år 2009 och 87 miljoner kronor under 2010. För mer information, kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera