Ungdomskonferens i Stockholm: Vad har jämställdhet med fattigdomsbekämpning att göra?

Har alla samma förutsättningar att utvecklas och varför ska man bry sig? Den frågan ställer Sidas ungdomssatsning, Zenit, till 150 ungdomar mellan 15 och 19 år som kommer till Stockholm för en heldagskonferens den 18 oktober om jämställdhetsarbetets betydelse för utvecklingen i världen.

- Vi jobbar med jämställdhet för att utrota fattigdomen. Kampen mot fattigdom handlar inte bara om tillgång till mat och vatten. Det handlar lika mycket om rätten att få bestämma över sitt eget liv, säger Mikael Botnen-Diamant, verksamhetsledare på Zenit i Stockholm. Konferensen kommer att ge ungdomar från hela Mellan-Sverige en möjlighet att diskutera utvecklingsfrågor och lära sig mer om vikten av mer jämställda samhällen för att bekämpa fattigdomen. - Satsningar på jämställdhet minskar klyftorna och ger kvinnor bättre möjlighet att försörja sig själva. Det ger också resultat för ett lands utveckling på lång sikt, säger Mikael Botnen-Diamant. Till konferensen kommer även Amela Mulahalilovic, en 21-årig kvinna från Bosnien, som jobbar med Världsbanken i landet för att stärka ungdomars och kvinnors inflytande i utvecklingsprojekt. Hon jobbar också med den bosniska organisationen Libra och jämställdhetsprojektet ”žene ženama” (”kvinna till kvinna”) och anses som en av de främsta ungdomsrepresentanterna för jämställdhetsfrågor i landet. Konferensen äger rum den 18 oktober klockan 08.30–17.00 på Zenit i Kulturhuset i Stockholm. Journalister är välkomna hela dagen. Ur programmet: 08.45-09.00 Utmana dina fördomar! Visste du att Rwanda har fler kvinnliga riksdagsledamöter än Sverige? Är bristande jämställdhet ett lyxproblem? 09.00-10.00 Jämställdhetsläget i världen. Med bilder, diskussioner och värderingsövningar tar Zenits informatörer upp konkreta jämställdhetsproblem och ger goda exempel på förändring i världen. 10.30-11.30 Vem kallar du förtryckt? Ung aktivism i Bosnien. Amela Mulhailovic berättar om hur hon har lyckats påverka sitt samhälle. 13.00-14.00 Workshops 14.30-15.30 Vad kan du själv göra? Hur kan man jobba vidare med jämställdhet och påverka världens utveckling? Tips och idéer om vad man själv kan göra. För mer information och kontakt med deltagare: Kontakta Sidas presstjänst, 08-698 55 55

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar