Ytterligare 50 miljoner ska rädda liv i Etiopien

Sida har beslutat att ge ytterligare 50 miljoner kronor till insatser för att rädda liv och lindra nöd i Etiopien på Afrikas horn.
- Av dessa går 40 miljoner till en fond som snabbt kan gå in med resurser när det behövs och där det behövs. 10 miljoner kommer Unicef att använda för att bland annat rädda 200 000 undernärda barn och undersöka 600 000 gravida och ammande kvinnor, säger Elizabeth Narrowe, handläggare för Sidas humanitära stöd till Afrikas horn.

Genom stödet till Humanitarian Response Fund kan många olika organisationer som redan arbetar på plats få påfyllning i sina kassor för att upprätthålla – och utöka - insatserna. Idag finns hundratusentals människor, de flesta somaliska flyktingar, i fyra läger i Dolo Ado-området i Etiopien. Det nya stödet är en del av de 200 miljoner som regeringen beslutat att Sida ska omfördela från mer långsiktiga insatser till att öka det humanitära stödet till Afrikas horn.

Utöver stödet till fonden betalar Sida ut 10 miljoner kronor till Unicef för deras arbete med nutrition, vatten, sanitet och hygien, men också skydd för barn och deras utbildning och hälsa. Bland annat handlar det om vaccinering av barn och andra förebyggande åtgärder för att inte fler barn ska bli sjuka. Humanitära organisationer räknar med att 4,5 miljoner människor i Etiopien är i behov av humanitär hjälp. Det handlar både om den lokala befolkningen och om flyktingar från det oroliga Somalia.

- I flyktinglägren arbetar Unicef för att rädda barns liv. Men även i andra delar av Etiopien är arbetet med näringstillskott avgörande för de drabbade barnens framtid. Barn mellan sex månader och två år löper stora risker för bestående men om de är undernärda, säger Elizabeth Narrowe.

Organisationerna uppskattar att Etiopien tagit emot mellan 150 000 och 200 000 flyktingar från grannlandet. Under en period anlände 2 000 per dag. Unicef beräknar också nå 2,4 miljoner människor med mobila hälsoteam och hjälpa en halv miljon människor till fortsatt tillgång till rent vatten året ut.

I början av augusti hade FN bara fått in nästan hälften av de 15 miljarder kronor som behövs för att täcka de humanitära behoven efter torkan. Etiopien är ett land som drabbas hårt av återkommande naturkatastrofer, med både torka och översvämningar. Befolkningsökningen är en av världens högsta – omkring tre procent per år.

Med dessa stöd har Sida hittills i år beslutat om 363 miljoner i humanitärt stöd till Afrikas horn. Inom kort kommer ytterligare 55 miljoner betalas ut. 45 miljoner kommer att sparas för att ha utrymme för fler utbetalningar under hösten. Sida och UD tillsammans har avsatt omkring 770 miljoner kronor till människorna i regionen som har drabbats av torkan. Det gör Sverige till den femte största givaren i området.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55.

 

 

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.