Ytterligare 6 miljoner till Moçambique

Sida har idag fattat beslut om ytterligare 6 miljoner kronor till de översvämningsdrabbade i Moçambique: FN-organet World Food Programme får 5 miljoner kronor till mat och kokkärl. Man kommer i första hand att köpa majs och majsmjöl, men även högenergikakor för undernärda barn och vuxna. Läkare utan gränser får 1 miljon kronor för att tillhandahålla hälso- och sjukvård i provinsen Inhambane. De kommer också att ha beredskap för att bekämpa epidemier och dela ut plastskynken och filtar. Hittills har nu Sida beviljat 17,25 miljoner kronor i katastrofhjälp till de drabbade i Moçambique. Tidigare anslag har fördelats enligt följande: Vatten/sanitet via Unicef 3 miljoner kronor Hälsoinsatser via Världshälsoorganisationen, WHO 2 miljoner kronor Nödbostäder (tält, plastskydd) via FN:s utvecklingsorgan, UNDP 3 miljoner kronor Samordning FN:s humanitära avdelning OCHA 0,5 miljoner kronor Lutherhjälpen 0,5 miljoner kronor Röda Korset 0,75 miljoner kronor Helikopterinsatser 2 miljoner kronor Totalt 11,25 miljoner kronor Regeringen beslutade igår, helt enligt Sidas förslag, att tidigarelägga utbetalningen av 100 miljoner kronor i budgetstöd. Hela skrivelsen finns tillgänglig på Sidas hemsida www.sida.se För ytterligare information, kontakta, Pressekreterare Ulf Källstig, tel 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar