Siemens Enterprise Communications fortsätter leverera telefoni till Region Skåne genom avtal med Telia

Inom ramen för upphandlingen där Region Skåne har valt Telia som helhetsleverantör av kommunikationslösningar har Telia och Siemens Enterprise Communications tecknat ett nytt avtal. Avtalet innebär att Siemens Enterprise Communications fortsätter att leverera telefonirelaterade tjänster med tillhörande service och support. I uppdraget ingår även en uppgradering av den nuvarande telefoniplattformen. Avtalet är tecknat på tre år med möjlighet till förlängning.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Telia, som har lett fram till den gemensamma lösningen som vi har presenterat för Region Skåne. Siemens Enterprise Communications och Telia delar ambition, idéer och visioner kring hur vi tillsammans ska skapa en kommunikationslösning för Region Skåne som är kostnadseffektiv och möter verksamhetens behov idag och framöver, säger Olof Ferenius, nordisk VD för Siemens Enterprise Communications.

– Siemens Enterprise Communications kompetens och erfarenhet kommer att hjälpa oss i vår roll som Region Skånes helhetsleverantör. Vi ser fram emot att vidareutveckla partnerskapet för att förse Region Skåne med en framtidssäker lösning , säger Jan Pettersson, chef offentlig sektor, Telia.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Olof Ferenius, Nordisk VD, 010-110 55 05, olof.ferenius@siemens-enterprise.com

Sofia Svensson, marknadschef, tel 010-110 55 71, sofia.svensson@siemens-enterprise.com

Om Siemens Enterprise Communications

Siemens Enterprise Communications är en ledande leverantör av kommunikationslösningar för företag och organisationer. Lösningarna inkluderar tal, infrastruktur och säkra nätverk som är baserade på öppna standarder. Arkitekturen förenar företagens kommunikation med affärsapplikationerna som i sin tur förenklar samarbetet inom och utanför företaget. Mer information finns på www.siemens-enterprise.se.
Det prisbelönta synsättet "Open Communications" gör det möjligt för organisationer att öka produktiviteten och minska kostnaderna genom att enkelt driftsätta lösningar som fungerar i befintliga IT-miljöer, vilket ger driftseffektivitet. Det är grunden för bolagets OpenPath ® strategi som gör att kunder kan minska riskerna och kostnadseffektivt införa en enhetlig kommunikation. SEN koncernföretag inkluderar Siemens Enterprise Communications, Cycos och Enterasys Networks och är samägt av The Gores Group och Siemens AG

Notera: Siemens Enterprise Communications AB är ett licensierat varumärke till Siemens AG. HiPath, OpenOffice, OpenScape och OpenStage är registrerade varumärken som tillhör Siemens Enterprise Communications & Co KG eller dess dotterbolag. Alla andra företag, varumärken, produkter och tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. Siemens Enterprise Communications AB har organisationsnummer 556708-6540.

Den här utgåvan kan innehålla uttalanden som bygger på Siemens lednings övertygelse. Orden "förutser", "tror", "uppskattar", "prognos", "förväntar", "avser", "planerar", "bör" och "projekt" används för att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Sådana uttalanden speglar bolagets nuvarande syn avseende framtida händelser och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer. Många faktorer kan orsaka faktiska resultat som skiljer från det allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållandet, faktorer såsom förändringar i valutakurser och räntor, införandet av konkurrerande produkter, bristande mottagande av nya produkter eller tjänster och förändringar i affärsstrategi. Det faktiska resultatet kan avvika väsentligt från dem som finns förväntade här. Siemens har inte för avsikt eller tar på sig någon skyldighet att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Taggar: