Bostadsrättsförening i Stockholm satsar på energibesparing

 

Siemens har fått uppdraget att energieffektivisera bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan. Siemens garanterar att energianvändningen kommer att minskas med 32 procent vilket ger en besparing på 425 000 kronor per år.

Fastigheterna till bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan är byggda i slutet av sextiotalet och det finns idag ett stort behov av att modernisera tekniken, sänka driftskostnaderna och få en mer miljövänlig drift.

Föreningen investerar nu 3,97 miljoner kronor i energieffektivisering av en sammanlagd uppvärmd yta på ungefär 9 300 kvadratmeter. Energisparprojektet bygger på avtalsformen Performance Contracting (PFC) vilket innebär att Siemens tar ansvar för projektering och genomförande av energisparåtgärderna samt även ansvarar för resultatet.

”Det blev lättare att ta beslut när Siemens kunde garantera besparingen”, berättar Peter Andersson, föreningens kassör. ”Det gör investeringen riskfri för oss. Att Siemens även ansvarar för allt från upphandling och installationer till skötsel och driftoptimeringar innebär en stor tidsbesparing för oss i föreningen.”

I Siemens åtagande ingår ny energiteknik som ger föreningen en modernisering av ventilationssystemet, både för lägenheterna och för föreningens hyresgäster (lokaler/butiker). Värmen kommer att återvinnas ur frånluften och ett nytt styrsystem installeras för ventilation- och värmesystemet.

”Moderna system för styrning och övervakning är viktiga verktyg för att kapa energinotan”, säger Peter Kjellgren, kundansvarig på Siemens. ”I uppdraget ingår ett femårigt serviceavtal där vi kommer att fortsätta övervaka och optimera byggnaden för att minska energianvändningen ännu mer.”

Läs mer om Performance Contracting på : www.siemens.se/pfc

För ytterligare information kontakta:
Peter Kjellgren
Siemens AB
Sector Industry
Mobil: 0708-71 97 48
e-post: peter.kjellgren@siemens.com

Anne Ostelius
Siemens AB
Corporate Communications
Mobil: 070-728 14 56
e-post:
anne.ostelius@siemens.com

Fakta om Performance Contracting (PFC)
Performance Contracting (PFC) är en avtalsform för energieffektivisering i fastigheter. PFC ger snabbt resultat såväl som kontinuerliga minskningar i energianvändningen under hela avtalstiden. PFC delas in i tre faser: inventering, genomförande och uppföljning.

I den första fasen gör energitjänsteleverantören en energiinventering och analyserar besparingsmöjligheterna. Det resulterar i en åtgärdsplan med kalkylerad och garanterad energibesparing. I den andra fasen genomförs åtgärderna. Under uppföljningsfasen är energitjänsteleverantören med och driftoptimerar fastigheterna. De uppnådda besparingarna används för att betala investeringarna över avtalsperioden. Om sparresultatet blir betydligt bättre än det kalkylerade får energitjänsteleverantören en del av överskottet.

Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från miljöportföljen. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 900 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 21 miljarder kronor.
Läs mer på www.siemens.se

Siemens Industry Sector är den världsledande leverantören av teknik för produktion, infrastruktur, transport, byggnader och belysning. Våra innovativa produkter, lösningar och tjänster leder till effektivisering och ökad produktivitet. Vi är även ledande inom energieffektivisering och säkerhet för byggnader som skapar hållbara värden under hela livslängden.Läs mer på www.siemens.se/industry

 

Taggar:

Prenumerera