Herrljunga kommun energieffektiviseras med hjälp av Siemens

Herrljunga satsar nu på att spara energi och förbättra miljön i sina fastigheter. Siemens har valts som leverantör för uppdraget.  Projektet innefattar olika energibesparande åtgärder och beräknas ge en energibesparing på drygt en miljon kronor per år samt stora miljövinster.

Energibesparande åtgärder kommer att genomföras i traditionella kommunala fastigheter såsom skolor, kommunhus, kulturhus, sporthallar och bibliotek. Den totala ytan som berörs är ca 31 000 kvadratmeter. De pengar som tjänas in på att göra besparingen, används sedan till att betala själva investeringen.

Projektet startar omgående med installation av energibesparande åtgärder som till exempel vattenbesparande åtgärder, belysningsåtgärder, installation av nya energieffektiva ventilationsaggregat, tilläggsisolering samt justeringar av värmesystem. Fastigheterna kommer även att kopplas upp för övervakning på distans.

För att fastigheterna ska kunna skötas optimalt kommer också utbildning av driftpersonal att ske. Även de som använder lokalerna kommer att få grundläggande kunskaper om energibesparing och betydelsen av användarnas beteende.

– Det här betyder oerhört mycket för Herrljunga kommun. Vi lyfter hela vårt fastighetsbestånd och kommer till rätta med eftersatt underhåll, både vad gäller miljö, inomhusmiljö och energiåtgärder. Vi bygger bort alla fossila bränslen som huvudvärmekälla och rustar för framtiden. På detta sätt höjer vi fastigheternas status utan att det kostar något extra för kommuninvånarna, säger Ulf Wedin på Herrljunga kommun.

För ytterligare information kontakta:

Helen Eriksson

Siemens

Tel: 0470-733114 mobil: 0708-719414

e-post: helen.eriksson@siemens.com

Ulf Wedin

Herrljunga kommun

Tel: 0722-099244

e-post: ulf.wedin@admin.herrljunge.se

 

 

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 370 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har cirka 4 600 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 17 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera