Minskad elförbrukning genom smarta belysningslösningar – Siemens och Osram i nytt samarbete

Siemens AB, Building Technologies och Osram AB har inlett ett samarbete som syftar till att vidareutveckla energibesparande lösningar för belysning i fastigheter. De nya lösningarna ska användas i Siemens energitjänster, Performance Contracting (PFC) och Energy Performance Contracting (EPC).

Intelligenta teknologier och lösningar för byggnader kan innebära stora kostnadsbesparingar. I genomsnitt kan 20-30 procent av energianvändningen i byggnader sparas genom effektiv belysning, värme respektive kyla, ventilation, elförbrukning och mycket mer. Det nya samarbetet mellan Siemens AB och Osram AB innebär att företagen tillsammans kommer att utveckla lösningar och ta fram åtgärder som ska genomföras inom ramen för Siemens energitjänster för fastigheter. Redan nu pågår flera aktiviteter i form av testprojekt med kunder, bland annat tre kommuner och två skolor. ”Belysning står för en stor del av byggnadens energianvändning. Osram har spetskompetensen och teknologin för belysning. Därför är det mycket intressant att tillsammans med Osram utveckla lösningar som bidrar till att ytterligare sänka energianvändningen i fastigheter”, säger Micael Andersson, affärsenhetschef för Building Automation vid Siemens AB. Ladda ned bild från: https://www.nwe.siemens.com/sweden/internet/se/press1/fackpress/fackpress_BT/Pages/090603_Siemens_Minskadelforbrukning_genom_smarta_belysnings_losningar.aspx För ytterligare information kontakta: Micael Andersson Siemens AB Industry Sector Tel: 08-578 411 01, mobil: 070-871 91 01 e-post: micael.andersson@siemens.com René Lindholm Osram AB Business Development & Technical Sales Tel: 08-707 44 37 e-post: rene.lindholm@osram.se Bil. Mer information och Siemens energitjänster EPC/PFC, Siemens och Osram i Sverige Bästa driftsekonomi och komfort under hela byggnadens livslängd Siemens energitjänster för fastigheter Performance Contracting (PFC) och Energy Performance Contracting (EPC) är utformade som projekt i tre steg: analys, genomförande och uppföljning/verifiering. I den första fasen genomför Siemens energiinventering och analys för att identifiera möjligheter till energibesparing genom selektiv modernisering och optimering. I fas två genomför Siemens åtgärder som leder till sänkta driftskostnader och ökad komfort för de människor som vistas i fastigheten. Grundidén är att värdet av de garanterade energibesparingar som genereras ska betala för installationerna som krävs över en avtalad tidsperiod. På det sättet är affären kostnadsneutral och riskfri för kunden. Efter avtalets slut blir det vinst år efter år. Siemens energitjänster PFC respektive EPC har en installerad bas på 6 500 projekt världen över med garanterade besparingar på ungefär en miljard euro och minskade koldioxidutsläpp på 2,4 miljoner ton. Om Siemens Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare. Företaget har ungefär 400 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 77 miljarder euro. I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet. Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4 600 medarbetare. I Siemenskoncernen ingår även Osram. Läs mer på www.siemens.se Om Osram OSRAM är en del av Siemens Industry sector och en av världens största tillverkare av ljuskällor och belysningssystem. Omsättningen för OSRAM-gruppen för affärsåret 2008 uppgick till ca 4.6 miljarder euro. OSRAM är ett högteknologiskt företag inom belysningsindustrin där mer än 60% av försäljningen kommer från energieffektiva produkter. OSRAM har fler än 43 000 medarbetare världen över, tillhandahåller produkter till mer än 150 olika länder och har 46 produktions¬anläggningar i 17 länder. OSRAM Sverige har ca en tredjedel av den totala marknaden för ljuskällor i Sverige och omsätter ca 50 miljoner euro. Företagets 65 medarbetare arbetar med försäljning, distribution, kundservice och marknadsföring inom de olika produktområdena Allmänbelysning, Bilbelysning, Driftdon och armaturer, LED-system samt Opto Semiconductors. Läs mer på www.osram.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar