Passersystemet Bewator Entro i samverkan med enhetsmätning av el, värme och vatten

Siemens AB, Building Technologies, Security Products och Metrima Home Solutions AB har ingått ett samarbete och utvecklat en totallösning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som både vill sänka energikostnader, minska klimatpåverkan och samtidigt öka tryggheten i sina fastigheter. Produkten bygger på Metrimas unika plattform integrerat med det storsäljande passersystemet Bewator Entro med bland annat en inbyggd bokningsfunktion för tvättstugor.

Vi vill känna oss trygga i huset där vi bor och i vårt närområde. Vi försöker minska vårt avfall, vi sorterar våra sopor och vi försöker också hitta olika sätt att minska vår förbrukning av exempelvis el och bränsle. Allt detta försöker vi göra utan att tumma alltför mycket på vår egen komfort. En omöjlig uppgift? Inte alls! Med passersystemet Bewator Entro slipper du bland annat dyra låsbyten när nycklar tappas bort och obehörigt spring i fastigheten. Detta ger en en tryggare och säkrare boendemiljö. Tillsammans med plattformen för enhetsmätning sänks samtidigt energikostnaderna på ett smidigt och enkelt sätt.

Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Med deras unika plattform kan fastighetsvärden eller bostadsrättsföreningen enkelt informera enskilda boende om deras respektive förbrukning av el, varmvatten och värme. Att se sin egen personliga förbrukning bidrar ofta till en beteendeförändring. Via nätet och Home Solutions webportal eller via Bewator Entros bokningstavla kan de boende se hur deras förbrukning ser ut dag för dag, vecka för vecka, år för år och det är enkelt att räkna ut vad man sparar i pengar.

Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kan dessutom styra den gemensamma förbrukningen med olika styr och reglerfunktioner som integreras i plattformen och ger styrelsen eller förvaltaren överskådlig information över helheten. En investering i energieffektivisering betalar sig alltid i längden, i det här fallet skulle man kunna säga att man får passersystemet på köpet.

- Vi är mycket spända på att se hur vår gemensamma lösning kan hjälpa bostadsföretag och bostadsrättsföreningar till högre säkerhet och sänkta kostnader för energi. Med den gemensamma plattformen tillgodoser vi två ökande behovstrender och de lösningar vi har installerat hitintills har vi fått mycket bra respons på, säger Mathias Jonsson, Försäljnings- och Marknadschef på Security Products.


- Inom Metrima Home Solutions har vi länge sökt den rätta partnern inom sektorn passage och trygghet. Vi känner att vi kommit rätt och de första installationerna visar verkligen att så är fallet. Vi har sedan 2002 hjälpt till att spara ca 90 milj. kr och ca 1 700 ton CO2 i minskade kostnader och minskat utsläpp pga. minskad förbrukning och minskade nätkostnader, och detta enbart i medlemsnytta för HSB´s medlemmar. Med Siemens produkter kommer vi att kunna bidra med ökad trygghet också, säger Christer Svensson, Försäljnings- och Marknadschef på Home Solutions.

Metrima Home Solutions är ett affärsområde inom Metrima koncernen. De erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin. Med Metrimas teknik kan deras kunder på ett kostnadseffektivt sätt mäta den boendes energiförbrukning och rättvist fördela kostnaden.

Prenumerera

Dokument & länkar