Region Skåne inför SIEview - en samlad patientöversikt för alla sjukhus

Region Skåne använder journalsystemet Melior vid alla 10 sjukhus i regionen. Tillsammans med Siemens har Region Skåne infört en patientöversikt som gör det möjligt att se alla journaluppgifter oavsett vilket sjukhus som patienten besökt. Detta innebär en stor förbättring när det gäller att kunna se patientens hela situation.

Allt oftare ställs krav från sjukvården att alla medicinska uppgifter om patienten ska vara tillgängliga vid ett läkarbesök. I en region som Skåne hanteras stora informationsmängder i sjukvården. Region Skåne och Siemens har nu tillsammans utvecklat en webbaserad lösning som leder till bättre patientsäkerhet och en enklare situation för vårdpersonalen.

”Med hjälp av SIEview kan vi ta fram precis alla medicinska uppgifter från sjukhusen på några sekunder, förutsatt att användaren har en relation till patienten. Detta är en fantastisk utveckling om man ser i ett längre perspektiv. Så här långt har införandet av SIEview gett lovande reaktioner från våra användare”, säger Ingrid Johansson, projektledare för införandet av SIEview i Region Skåne.

”För Siemens del är detta också ett viktigt steg i utvecklingen. SIEview är en modern webbaserad lösning som kan hämta upp all information från Melior, Sveriges mest utbredda journalsystem, och presentera informationen på ett sätt som ger god överblick. Det är också möjligt att efter hand låta information från andra system synas i SIEview. Vi ser stora möjligheter i framtiden när det gäller denna del”, säger Eva Brolin, ansvarig för journalsystem på Siemens AB.

Region Skåne har under vintern infört SIEview vid samtliga sjukhus och därmed har cirka 22 000 användare åtkomst till den nya lösningen.

För mer information & bilder, kontakta:
Anne Ostelius, Siemens AB, Corporate Communications, 070-728 14 56,
anne.ostelius@siemens.com
Eva
Brolin, Siemens AB, Healthcare Sector, 070-30 53 419, eva.brolin@siemens.com      

Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från miljöportföljen. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 700 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 18 miljarder kronor.
Läs mer på
www.siemens.se

Siemens Healthcare Sector är en av världens största leverantörer till hälso- och sjukvården och trendsättare inom bild- och laboratoriediagnostik samt IT-lösningar. Vi erbjuder produkter och lösningar genom hela vårdkedjan: från förebyggande och tidig upptäckt till diagnos, vård och behandling. Genom att optimera arbetsflöden skapar vi en bättre och mer kostnadseffektiv vård. Läs mer på www.siemens.se/healthcare

Taggar:

Dokument & länkar