Siemens vinner stororder från Svenska Kraftnät värda 120 miljoner kronor

Siemens har fått två nya order från Svenska Kraftnät på en ny 400/130kV stamnätstation samt 31 stycken frånskiljande 400kV brytare. Siemens befäster därmed sin marknadsledande ställning som leverantör av 400kV-stationer till det svenska stamnätet.

Både station Östansjö och brytarleveransen ingår som del i Sydvästlänken. Syftet är att bygga bort begränsningar som finns i förmågan att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige. Därigenom ska den nordiska elmarknaden fungera bättre – till gagn för både elkunder och miljön. Samtidigt står klimatpolitiken i fokus. Förstärkningarna av stamnätet är nödvändiga för att kunna ta hand om utbyggnaden av vindkraft det kommande decenniet.

Siemens levererar station Östansjö som totalentreprenad innehållande ett 400 och 130kV högspänningsställverk, mark- och byggarbeten, reserv- och hjälpkraftsanläggningar samt relä- och kontrollsystem uppbyggda på Siemens Siprotec- och Sicamserie.

Brytarna kommer att installeras i stationerna Hurva och Barkeryd. Mellan dessa stationer kommer Svenska Kraftnät att i en senare etapp bygga en likspänningslänk (HVDC) och brytarna kommer bland annat få funktion för in- och urkoppling av HVDC-stationerna.

”Vi är mycket stolta över att vi återigen har fått förtroendet av Svenska Kraftnät att bygga dessa viktiga transmissionsanläggningar. Att få vara aktivt delaktiga i att förstärka och bygga ut det svenska stamnätet mot nya klimatmål ligger väldigt väl i fas med den uttalade miljöprofil Siemens har”, säger Dag Andreasson, kundansvarig mot Svenska Kraftnät för Siemens AB, Energy Sector, Power Transmission.

För ytterligare information kontakta:

Dag Andreasson
Siemens AB
Energy Power Transmission
Tel. 031- 776 86 89, mobil: 0736-20 63 99
dag.andreasson@siemens.com

Jan Hintze
Siemens AB
Energy Sector
Tel: 08-728 12 48, mobil: 0707-28 12 48
jan.hintze@siemens.com

Anne Ostelius
Siemens AB
Pressansvarig
Mobil: 08-728 14 56
anne.ostelius@siemens.com

 

Siemens, det gröna infrastrukturföretaget, utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Företaget har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. Siemens har 405 000 anställda i 190 länder och omsätter 76 miljarder euro. En tredjedel av omsättningen kommer från miljöportföljen.

Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och är idag cirka 4 700 medarbetare. Förra affärsåret var omsättningen ungefär 18 miljarder kronor. Siemens finns på ett 40-tal orter i Sverige och har huvudkontor i Upplands Väsby. I Finspång arbetar cirka 2 600 med utveckling och tillverkning av ång- och gasturbiner för världsmarknaden. Läs mer på www.siemens.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar