Skåne väljer Obstetrix - gemensamt journalsystem för regionens mödravård och förlossning

Region Skåne har valt Siemens Obstetrix som gemensamt journalsystem för mödravård och förlossning i hela regionen. Nu kommer all information om kvinnans graviditet finnas tillgänglig vid förlossningen oavsett vilket sjukhus i regionen som kvinnan förlöses vid. Dessutom ska Obstetrix utvecklas med nya säkerhetsfunktioner för stöd och samtycke av journaluppgifter.

Ett gemensamt och modernt IT-stöd för mödravård och förlossning i hela regionen ska bidra till en bättre sjukvård. Dessutom blir det lättare att förvalta och vidareutveckla ett gemensamt system. Region Skåne har också ställt krav på att systemet ska klara av de säkerhetstjänster som regionen håller på att införa. Skåne kommer därmed att vara bland de första i Sverige som inför denna typ av stöd för exempelvis spärrning av journaluppgifter.

”Att även Region Skåne nu valt Obstetrix ser vi som ett bevis på att vi levererar hög kvalitet, säkerhet och stor nytta”, säger Eva Woodhouse, produktchef för Obstetrix. ”Vi ser särskilt fram mot att säkerhetslösningarna införs eftersom vi vet att liknande tjänster kommer att krävas i hela landet. Tillsammans med Region Skåne kommer vi nu att skaffa oss gemensamma erfarenheter kring hur patientdatalagen kan hanteras på ett korrekt sätt.”

Införandet av Obstetrix kommer att inledas under hösten 2011 och systemet kommer att vara installerat hos alla berörda användare 2012.

För ytterligare information kontakta:
Eva Woodhouse
Siemens AB
Healthcare Sector
mobil: 076-8400109
e-post: eva.woodhouse@siemens.com

Anne Ostelius
Siemens AB
Corporate Communications
mobil: 070-728 14 56
e-post:
anne.ostelius@siemens.com


Om Obstetrix
Obstetrix är Siemens journalsystem för mödravård och förlossning. Systemet innehåller även moduler för ultraljud, ryggbedövning och tidbok. Obstetrix är ett processtöd från första besöket inom mödrahälsovården till förlossningen. Genom valet av Obstetrix kommer alla förlossningsenheter i regionen också kunna göra elektroniska födelseanmälningar. Det innebär att direkt efter att barnet har fötts gör barnmorskan en anmälan som går elektroniskt till Skatteverket. På så vis slipper man att använda reservnummer för de nyfödda.

Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från miljöportföljen. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 900 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 21 miljarder kronor.
Läs mer på www.siemens.se

Siemens Healthcare Sector är en av världens största leverantörer till hälso- och sjukvården och trendsättare inom bild- och laboratoriediagnostik samt IT-lösningar. Vi erbjuder produkter och lösningar genom hela vårdkedjan: från förebyggande och tidig upptäckt till diagnos, vård och behandling. Genom att optimera arbetsflöden skapar vi en bättre och mer kostnadseffektiv vård.
Läs mer på www.siemens.se/healthcare

Taggar:

Prenumerera