Förslaget har ingen förankring i det svenska samhället.

Mari-Ann Krantz om SAF:s förslag om en ny arbetsrätt: Förslaget har ingen förankring i det svenska samhället. - I praktiken innebär SAF:s förslag att varje arbetstagare när som helst kan sägas upp med en månads varsel. Vad skapar det för slags kreativitet och engagemang på arbetsplatserna? - SAF säger sig vilja få igång en seriös debatt men förslaget liknar mer en krigsförklaring än en invit till ett samarbete. Så kommenterar Svenska Industritjänstemannaförbundets (SIF) ordförande Mari-Ann Krantz SAF:s förslag om en ny arbetsrätt. En Gallup-undersökning, som gjordes på SIFs uppdrag för några månader sedan, visade att ingen av 1.000 tillfrågade svenskar anser att arbetsrättslagstiftningen är den främsta anledningen till att svenska företag flyttar till utlandet. Enligt SAF skulle den föreslagna arbetsrätten ge bättre förutsättningar för en ökad tillväxt och skapa flera jobb. Men det ställer sig Mari-Ann Krantz mycket frågande till: - Inom SIF har vi länge försökt få igång ett bra samarbete runt tillväxtfrågorna. Vi vill vara en konstruktiv part och jag tycker därför det är väldigt trist när SAF gör den här typen av utspel. Vi behöver istället ett bra samarbetsklimat för att trygga välfärden i Sverige. Är SAF berett att äventyra detta? - Förslaget har inte någon förankring i verkligheten. Det finns i övrigt heller inga indikationer på att den nuvarande arbetsrätten utgör något hinder för ökad tillväxt och nya jobb, säger Mari-Ann Krantz. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Prenumerera

Dokument & länkar