Försvarsbesparingar drabbar hela industrin

Försvarsbesparingar drabbar hela industrin Svensk försvarsindustri kommer ta allvarlig skada om försvaret tvingas spara sex miljarder kronor i 2004-års försvarsbeslut. Dessutom kommer annan högteknologisk industri att drabbas hårt av besparingarna. Konsekvenserna blir störst i Trollhättan, Karlskoga, Karlskrona, Örnsköldsvik och andra orter där försvarsindustrin utgör en stor del av det lokala näringslivet. Det konstaterar Sifs förbundsekonom Lars Jönsson i rapporten "Spetsteknologi, Säkerhet och Sysselsättning", om svensk försvarsindustri, som presenteras i dag. - Försvarsindustrin är i framkant avseende ny teknologi och lyfter den tekniska kunskapsnivån i hela industrin. Den kunskapen kommer sedan andra branscher till del under många år framöver. Neddragningar på försvarsindustrin ger därför på sikt negativa konsekvenser även för civil industri, säger Lars Jönsson. Rapportens huvudslutsats är att svensk försvarsindustri behöver en långsiktigt stabil försvarsindustripolitik för att utvecklas. - Politikerna måste uttala en långsiktig ambitionsnivå för försvarsindustrin samt ansvara för att kompetenser i branschen kan bevaras och utvecklas. Det är inte rimligt att strategier, inriktningar och fattade beslut rivs upp med tre års mellanrum, säger Lars Jönsson. Andra insatser som krävs för att försvarsindustrin skall utvecklas är enligt rapporten bland annat: Utökade internationella samarbeten, förbättrad samordning och resursutnyttjande mellan industrin och försvaret samt mer aktiva ägare. - Det internationella samarbetet måste nu fyllas med innehåll. Omfattande och omsorgsfullt valda samarbeten kommer att bidra till att skapa en hållbar och konkurrenskraftig position för svensk försvarsindustri, säger Lars Jönsson. Läs hela rapporten med alla förslag på att utveckla svensk försvarsindustri på www.sif.se För mer information: Lars Jönsson, 08-508 972 37, 070-698 72 37 Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070-689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar