Kommentar till pensionsförhandlingarna SAF-PTK

Kommentar till pensionsförhandlingarna SAF-PTK - SAF:s slutförslag innebär sämre villkor än de som finns i det nuvarande avtalet. Förslaget slår ojämnt mot olika grupper. Det missgynnar till exempel kvinnor. Vår helhetsbedömning är därför att det inte varit möjligt att träffa ett avtal, säger SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz i en kommentar till SIF:s nej till SAF:s förslag. - Trots att SIF säger nej till förslaget tycker vi i SIF att pensionskonstruktionen är intressant. Vi är därför beredda att fortsätta att förhandla. - Enligt vårt förslag skulle man som pensionär ha fått ett avtal som vore åtminstone likvärdigt med det som man har idag. SAF:s förslag skulle innebära försämringar för stora grupper. Deltidsarbetande, sjuka, de som vårdar sjuka barn, föräldralediga med flera, fortsätter Mari-Ann Krantz. - SAF ville inte tillmötesgå oss vad gäller nivån på den premie som ska avsättas i det avgiftsbaserade systemet. Vi har krävt 4,1 procent, SAF har bjudit 3,8 procent. Vi nådde aldrig varandra. - Ytterligare en försämring i SAF:s förslag handlar om slutbetalningen av pensionspremien. Idag är den slutbetald från 62 års ålder. SAF vill ta bort denna möjlighet och föreslår slutbetalning vid 65 år. En klar försämring, säger Mari-Ann Krantz. Kvalitetssäkring av de lokala avtalen mellan de enskilda företagen och klubbarna saknades i SAF:s förslag. -Vi måste se till att de lokala avtalen inte ger sämre pensioner än dagens. Det är det vi menar när vi säger att kvaliteten på det lokala avtalet måste säkras. Dessutom ska den enskilde tjänstemannen ha rätt att själv välja att kvarstå i nuvarande regelsystem, avslutar Mari-Ann Krantz. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Prenumerera

Dokument & länkar