Lagrådsremissen Lönebildning för full sysselsättning

Facken inom industrin kommenterar Lagrådsremissen Lönebildning för full sysselsättning Facken inom industrin har gjort en preliminär bedömning av regeringens förslag till nytt medlingsinstitut m.m. De sju fackförbunden, som organiserar arbetare och tjänstemän inom industrin anser att förslaget inte stör Industriavtalet och därmed är acceptabelt. - Regeringens förslag lägger ansvaret för lönebildningen på parterna. Det är bra för det visar att den tycker att avtal är bättre än lag. Det säger Mari- Ann Krantz, ordförande för Facken inom industrin och tillägger. - Vi uppfattar att regeringen tagit hänsyn till Industriavtalet och att med- lingsinstitutets uppdrag därmed inte kommer i konflikt med Industriavtalet eller liknande avtal. Inom exempelvis den statliga och kommunala sektorn pågår diskussioner och förhandlingar i försök att via liknande samarbetsavtal skapa lugn och stabilitet på arbetsmarknaden. Ambitionerna att hitta nya former och komma bort från konflikttänkandet är en utveckling som regeringen måste välkomna. - Förra avtalsrörelsen och det kontinuerliga samarbetet sedan dess mellan oss och arbetsgivarna gör att jag är övertygad om att vi - parterna på arbetsmarknaden - både ska och kan klara av att träffa ansvarsfulla avtal. För ytterligare kommentarer av Mari-Ann Krantz kontakta SIF:s pressekreterare Staffan Thulin 08 - 789 72 32, 070 - 689 72 32. Övrig information ges av Göran Nilsson på kansliet för Facken inom industrin 08-786 83 44, 070 - 696 42 67. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Prenumerera

Dokument & länkar