Mari-Ann Krantz kommentar till förslaget om arbetslöshetsförsäkringen

Mari-Ann Krantz kommentar till förslaget om arbetslöshetsförsäkringen: Ett steg i rätt riktning men ersättningen är otillräcklig Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, ser höjningen av taket i a- kassan som ett första steg i rätt riktning men anser att nivån ska ligga högre. - Den föreslagna höjningen av taket, från 580 kronor till 640 kronor per dag, innebär att endast den som haft en inkomst upp till 17 600 kronor per månad får 80 procent i kompensation för förlorad inkomst. Drygt 65 procent av SIF:s medlemmar har i dag en högre lön, vilket betyder att väldigt många också drabbas orimligt hårt ekonomiskt om de blir arbetslösa. Därför hävdar vi, nu som tidigare, att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska gälla upp till 7,5 basbelopp, alltså upp till nära 23 000 kronor per månad, på samma sätt som inom socialförsäkringssystemet, säger SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz. SIF är också mycket kritiskt till att den höjda ersättningen endast ska gälla under de hundra första dagarna. - Hundra dagar är en för kort omställningsperiod även för den som relativt snabbt kan gå in i ett nytt anställningsförhållande. Det måste vara möjligt att ha rimliga ekonomiska förhållanden under själva omställningstiden, säger Mari-Ann Krantz. SIF ser positivt på de föreslagna "sökkontrakten" men är tveksamt inför den "övergångsarbetsmarknad" som föreslås och beklagar djupt att förslaget inte innehåller någon särskild möjlighet för äldre långtidsarbetslösa. - De individuella handlingsplaner som "sökkontrakten" innebär är något vi länge efterlyst. Man har äntligen insett att arbetssökande är individer som behöver olika slags hjälp och stöd för att komma ut på arbetsmarknaden igen, säger Mari-Ann Krantz. - Samtidigt måste man inse att framför allt de äldre långtidsarbetslösa har en liten chans att få ett nytt arbete. Den föreslagna "övergångsarbetsmarknaden" ger visserligen tillfälle till behövlig kompetensutveckling men kan också innebära många problem. Att placera äldre långtids-arbetslösa på en "övergångsarbetsmarknad" tar bort arbetstillfällen för yngre samtidigt som de äldre kan få jobb eller utbildning som de inte upplever som en meningsfull avslutning på arbetslivet. Vi vill att den som över 60 år och har varit arbetslös i mer än ett år ska erbjudas möjlighet till tillfällig avgångsersättning. För den som anses ha minimala chanser att få ett nytt jobb kan det bli ett värdigt slut på ett yrkesverksamt liv. Tyvärr innehåller inte utredningens förslag någon sådan särskild möjlighet för äldre långtidsarbetslösa, vilket vi är mycket besvikna över, avslutar Mari-Ann Krantz. För ytterligare information, kontakta Barbro Sundqvist, chef för SIF:s arbetsplatsenhet, tel: 08-789 72 46

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Prenumerera

Dokument & länkar