SIF är facket för IT-branschen

Houdinidagen: SIF är facket för IT-branschen - SIF ska vara facket för IT-branschen. Vi tror att vi både kan förbättra villkoren för personalen och bidra till att företagen utvecklas. Därför vill vi vara med i förändringen, driva på utvecklingen och tillföra kompetens i alla nya företag som växer fram. Det sade SIF-ordföranden Mari-Ann Krantz vid Houdinidagen som anordnas av SIF på Cirkus i Stockholm under onsdagen. Houdinidagen är ett interaktivt evenemang där närmare 400 företrädare för företag inom bland annat IT- och telekombranscherna och Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, under nya former bland annat diskuterat hur arbetslivets krav på tillväxt ska kunna förenas med privatlivets önskemål. - Om Sverige ska fortsätta att vara en ledande IT-nation krävs en rad åtgärder för att den enskilda medarbetaren i företagen ska förbli motiverad. Vi inom facket vill bidra till att varje anställd ska kunna utvecklas samtidigt som vi vill vara en samarbetspartner till företagen, sade Mari-Ann Krantz. - Vi vill med våra erfarenheter av fackligt arbete möta de nya företagen och dess medarbetare. Lyckas vi förena beprövad facklig kunskap med individens krav i en ny tid tror vi att Sverige har goda förutsättningar att förbli en framträdande IT- och industrination, sade Mari-Ann Krantz och gav följande kommentar till regeringens förslag om utförsäljningen av Telia. - Telia måste få en industriell ägare som både kan och är beredd att ta ett långsiktigt ansvar. Annars riskerar Telia att bli uppköpt av utländska företag och verksamheten riskerar att flyttas utomlands. - En börsintroduktion bör ske så snart som möjligt. Det borde också vara möjligt med tanke på att kompetensen för en börsintroducering finns inom företaget och att förberedelserna har pågått en tid. Till hösten hårdnar konkurrensen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar