SIF:s industribarometer: Färre arbeten trots stark vinstökning inom industrin

SIF:s industribarometer: Färre arbeten trots stark vinstökning inom industrin Vinsterna kommer att öka i samtliga industribranscher, utom i gruvindustrin, under det närmaste halvåret. Även stålindustrin, som länge brottats med svårigheter, förväntas göra en hög vinst under perioden. Trots det minskar arbetstillfällena inom industrin. Det visar SIF:s industribarometer som baseras på uppgifter från klubbarna vid ett sjuttiotal dominerande industriföretag i Sverige. - Det är mycket oroande att företagen, trots högkonjunkturen, bedöms fortsätta dra ned på personalstyrkan. Det betyder att de som har arbete får jobba mer än någonsin och att tiden till funderingar och samtal kollegor emellan minskar. Därmed försämras innovationsklimatet vilket i förlängningen leder till färre idéer och en sämre tillväxt, säger SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz. Klubbarna bedömer att företagens vinster kommer att öka med fem till tio procent under det första halvåret 2000. Det är en betydligt mer optimistisk bedömning än den som gjordes för andra halvåret 1999 då vinsterna bedömdes bli oförändrade. Att nu också stålindustrin förväntas göra höga vinster beror främst på att asiatiska stålprodukter inte längre dumpas på den europeiska marknaden samtidigt som högkonjunkturen bidrar till en god efterfrågan på inhemska stålprodukter. Men trots att industrin går allt bättre bedöms sysselsättningen minska; framför allt bland administrativ personal och personal som arbetar nära produktionen. En orsak till detta är de rationaliseringar som görs i samband med fusioner och företagsköp. Databranschen är den enda bransch där sysselsättningen tros komma att öka. - Samtidigt som personal sägs upp efterfrågar företagen många gånger andra personer med specialkompetens. Ofta har företagen svårt att lyckas med dessa rekryteringar. En del av det problemet skulle kunna lösas genom att alla anställda ges rätt till individuell och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket vi inom SIF länge kämpat för. Att på detta sätt bättre förvalta sitt humankapital är ett sätt att säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten, säger Mari-Ann Krantz. Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, gör varje vår och höst en enkät bland klubbarna inom de tongivande industriföretagen för att få en bild av hur industrikonjunkturen utvecklas. Den industribarometer som nu presenteras är baserad på uppgifter i december från klubbar vid ett sjutiotal företag i tio olika industribranscher. För mer information kontakta SIF-ekonomen Nils-Åke Carlsson tel 08-789 71 71 eller 070-689 71 71. Foton fria för publicering på SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz finns att hämta på SIF:s hemsida: www.sif.se. Klicka på bildarkiv. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000118BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000118BIT00610/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000118BIT00610/bit0003.pdf Industribarometern

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.