SIF startar nytt projekt för Noll Risk i IT-miljön.

SIF startar nytt projekt för Noll Risk i IT-miljön. Flimrande dataskärmar, strålande mobiltelefoner, faxar och kopiatorer.. Den tekniska utrustningen är oumbärlig på jobbet, men den orsakar också oro och väcker många frågor. Det är en av orsakerna till att Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, nu satsar 1 miljon kronor på att informera om tänkbara risker i arbetsmiljön och hur man kan förebygga dessa. För att stimulera forskningen kring dessa frågor bidrar SIF med ytterligare 1.4 miljoner kronor till ett projekt vid Lunds och Stockholms universitet. - En ständigt pågående teknisk utveckling och produktutveckling är förutsättningar för all företagsamheten. Ny och snabb teknisk utrustning skapar oanade möjligheter både för den enskilde individen och företagen nu när vi står på tröskeln till ett nytt millennium. SIF blickar naturligtvis med glädje in i en sådan framtid, säger SIF:s förbundsordförande Mari-Ann Krantz och tillägger: - Men man ska inte bli sjuk av sitt arbete eller miljön på arbetsplatsen. Därför måste vi samtidigt som facklig organisation slå vakt om våra medlemmars hälsa och komma till rätta med eventuella hälsorisker på arbetsplatserna. Målet med projektet Noll Risk i IT-miljön är att arbetsplatserna ska bli helt riskfria för hälsan. Medlemmarnas makt som konsumenter, där de ställer höga krav på de produkter och den utrustning som de använder, ska tas tillvara. Genom ett samarbete med forskare i flera expertgrupper hoppas SIF även kunna främja teknikutvecklingen så att tillverkare av IT-utrustning tar fram riskfria produkter. På SIF:s initiativ pågår just nu också ett SIF-finansierat forskningsprojekt vid Lunds och Stockholms universitet där man kartlägger vilka kemiska ämnen som datorerna släpper ifrån sig och hur farliga de eventuellt kan vara. - SIF:s filosofi är att utvecklingen måste gå mot en human teknologi, alltså en teknik som är anpassad till människans biologiska förutsättningar. Och inte tvärt om. Människan kan inte anpassas till mikrovågor och elektromagnetiska fält eller till en exponering av kemikalier, säger Bruno Hagi som tagit initiativet till Noll Risk-projektet och är SIF:s expert på elöverkänslighet. - En del forskare hävdar att IT-miljön är ofarlig men ingen har kunnat bevisa det. Och så länge det inte är bevisat måste vi gå varsamt fram och kunna förebygga ohälsa, säger Bruno Hagi. För ytterligare information kontakta Bruno Hagi tel 08-789 71 75, 070-689 71 75. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Prenumerera

Dokument & länkar