Tre fackförbund skriver till regeringen: Påskynda arbetet mot illojal skattekonkurrens inom EU

Svenska Industritjänstemannaförbundet, Industrifacket, Civilingenjörsförbundet Tre fackförbund skriver till regeringen: Påskynda arbetet mot illojal skatte- konkurrens inom EU Är det etiskt försvarbart av Pharmacia & Upjohn att flytta tillgångar, som ar- betats fram i Sverige, till brevlådeföretag i Luxemburg för att slippa att be- tala skatt? Och är det rimligt att EU-länder kan använda låga företagsskatter som konkurrensmedel för att locka till sig bolag från andra EU-länder? De frågorna riktar Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), Industrifacket och Civilingenjörsförbundet (CF) i en gemensam skrivelse till näringsminister Björn Rosengren och finansminister Erik Åsbrink. - Vi tycker inte att Pharmacia & Upjohns ledning agerar på ett ansvarsfullt sätt när man fattar ett beslut som uppenbarligen innebär att man prioriterar skatteoptimering före samhällsansvar och ansvar för de anställda, skriver Svenska Industritjänstemannaförbundets ordförande Mari-Ann Krantz, Industri- fackets ordförande Arne Lökken och Civilingenjörsförbundets förbundsdirektör Jöran Tjernell i skrivelsen till närings- och finansministrarna. Kritiken framförs därför att Pharmacia & Upjohn har beslutat att i år och näs- ta år flytta produkträttigheterna för läkemedlen Xalatan och Detrusitol/Detrol till ett dotterbolag i Luxemburg där den effektiva skattesatsen är cirka fem procent. Den svenska bolagsskatten är 28 procent. Både Xalatan och Detrusi- tol/Detrol har tagits fram efter stora forsknings- och utvecklingsinsatser i svenska Pharmacia som haft stor nytta av att samarbeta med universiteten och de stora sjukhusen i landet. - Våra förtroendevalda inom Pharmacia & Upjohn oroar sig för den utveckling som nu sker i bolaget. Vad blir kvar till forskning och utveckling, utbildning och investeringar i Sverige? Det skriver förbunden i brevet till regeringen. Problematiken har även aktualitet i och med att regeringscheferna inom EU i förra veckan kom överens om att samarbeta för att bekämpa skadlig skattekon- kurrens som gör att företag och enskilda kan undkomma skatt genom att flytta kapital mellan länderna. - Det viktiga är nu att arbetet snabbt går vidare, skriver förbunden som vill att regeringen driver på arbetet inom EU om minimiregler för bolags- och kapi- talbeskattning och andra typer av subventioner som innebär att illojal konkur- rens elimineras. Staten är, med sju procent av aktierna, den tredje största ägaren i bolaget. Enligt förbunden bör regeringen aktualisera etikfrågan och den långsiktiga ut- vecklingen i Pharmacia & Upjohn:s styrelse. Försäljningen av Xalatan, som är ett medel mot grön starr, har i år ökat med totalt 110 procent jämfört med 1997. Detrusitol/Detrol, som motverkar urininkontinens, har snabbt nått höga försäljningsvolymer i USA och Europa. För kommentarer från förbunden kontakta SIF:s pressombudsman Staffan Thulin tel 08-789 72 32, 070-689 72 32. Industrifackets pressansvarige Carl Fredrik Johansson tel 08-786 85 07, 070-345 15 52 CF:s informationschef Kristi Rasmussen-Eklund tel 08-613 80 08, 070-604 35 24. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19990301BIT00420/bit0001.doc

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar