3 513 000 webbanvändare i april

3 513 000 WEBBANVÄNDARE I APRIL 3 513 000 individer, eller 49,6 procent, av alla svenskar mellan 12 och 79 år surfade under april. Antalet webbanvändare fortsätter att öka med 83 000 individer eller 2,4 procent mellan mars och april. Ökningen sedan årsskiftet är 552 000 individer, eller 18,6 procent! Det visar den senaste mätningen av svenska folkets surfvanor från Sifo Interactive Media. Den yngsta kategorin, 12 till 24 år, dominerar fortfarande på webben och står också för 67 procent av ökningen under april. I övrigt är det framför allt fler män i åldrarna 50 till 79 år som surfade i april. I den yngsta kategorin, 12 till 24 år, surfade hela 77 procent i april. I åldrarna 25 till 34 var motsvarande siffra 65 procent och för 35 till 49- åringarna 55 procent. Bland 50 till 79-åringarna ser vi en uppgång till 26 procent webbanvändare i april. I våra storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, surfade 57% i april och motsvarande siffra för resten av Sverige var 46%. I region öst surfade 54 procent i april. I region väst var motsvarande siffra 49 procent och för region syd 47 procent. I region norr var andelen webbanvändare 46 procent i april. WEBBUNIVERSUM I Sifos Webbuniversum publiceras varje månad uppgifter om räckvidd och demografi för webbanvändandet i Sverige. Webbuniversum baseras på 1.000 telefonintervjuer per vecka. Som kontrollvariabel för undersökningen används även Orvesto Svensk Konsument med 30.000 intervjuer per år. Webbuniversum ligger till grund för mätningen som görs i Sifos internetpanel.I webbuniversum ingår alla individer mellan 12-79 år, som är bosatta i Sverige, som under den senaste månaden har varit uppkopplade och besökt webben antingen hemifrån, från jobbet eller skolan. För mer information kontakta: Lars Björkman, VD, Sifo Interactive Media Tel 08 - 625 43 75, Mobiltel 0708 - 20 69 59, E-post lars.bjorkman@sifointeractive.com, www.sifointeractive.com Fakta om Sifo Group Sifo Group har tre divisioner - Observer Media Intelligence som arbetar med medie- och omvärldsbevakning, Sifo Research & Consulting som arbetar med undersökningar och konsultverksamhet, samt SMG Consulting verksamt inom management- och strategikonsulting. Sifo Group omsätter drygt 840 MSEK och sysselsätter cirka 1.100 personer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Baltikum. Divisionen Sifo Research & Consulting har 300 anställda och är marknads- ledande i Sverige och stor aktör i Skandinavien inom området undersökningar och konsulttjänster. Sifo Research & Consulting bedriver verksamhet inom de fem affärsområdena Management of Intangible Assets, Brand Management, Market Development, Media samt Opinion & Samhälle. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar