Amerikanskt samgående stärker Sifo Groups position inom mätningar på Internet

Amerikanskt samgående stärker Sifo Groups position inom mätningar på Internet Media Metrix Inc. och RelevantKnowledge Inc. i USA, de två ledande företagen inom publikmätningar på Internet, går samman. Det nya företaget, under namnet MediaMetrix, har förutsättningarna att möta branschens efterfrågan på en enhetlig standard för mätningar på Internet. För Sifo Group, som innehar licensrättigheterna för Norden, innebär samgåendet förbättrade utvecklings- möjligheter i framtiden. Denna verksamhet är inordnad i division Sifo Research & Consultings affärsområde Media under namnet Sifo Interactive Media. "Sammanslagningen ser jag som mycket positiv. Genom vårt etablerade samarbete med RelevantKnowledge kommer vi att kunna ta del av det nya Media- Metrix starka position", säger Lars Björkman, VD för Sifo Interactive Media. "Tillsammans kommer MediaMetrix och RelevantKnowledge att bli mycket starka och de kan nu tillgodose de krav som den amerikanska industrin ställer på gemensam mätstandard. Sammanslagningen innebär också ökade resurser för utveckling av nya produkter och tjänster. Vi kommer säkerligen även att få se en större fokusering på övriga Europa, där mätningar på Internet ännu inte är etablerade", säger Robert Kessiakoff, divisionschef för Sifo Research & Consulting. Publikmätningar på Internet i Sverige Sifo Interactive Media erbjuder i dag publikundersökningar på Internet i Sverige. RelevantKnowledge är den teknik som används för att följa hur en representativ panel i Sverige surfar på Internet. Syftet är att ta fram fördjupad kunskap om hur många personer och vilka som surfar till olika webbplatser under en månadsperiod, d v s webbplatsernas räckvidd och demografiska profil. Dessutom inkluderas hur många dagar i snitt personerna har besökt webbplatsen och hur lång tid de sammanlagt har tillbringat på webbplatsen under månaden. Panelmedlemmarna använder en programvara som följer och noterar deras faktiska Internetanvändande. Med utgångspunkt från materialet erbjuder Sifo Interactive Media kommersiella rapporter. Informationen används av annonsörer, reklam- och Internetbyråer, medieförmedlare och webbplatsägare. Fakta om Sifo Group Sifo Group, noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har tre divisioner - Observer Media Intelligence som arbetar med medie- och omvärldsbevakning, Sifo Research & Consulting som arbetar med undersökningar och konsult- verksamhet, samt SMG Consulting verksamt inom management- och strategikonsulting. Divisionen Sifo Research & Consulting har 290 anställda och är marknadsledande i Sverige och stor aktör i Skandinavien inom området undersökningar och konsulttjänster. Sifo Research & Consulting bedriver verksamhet inom de fem affärsområdena Management of Intangible Assets, Brand Management, Market Development, Media samt Opinion & Samhälle. För ytterligare information, kontakta: Robert Kessiakoff, divisionschef, Sifo Research & Consulting, tel 08-701 69 90 De båda företagens pressmeddelande om samgåendet återfinns på www.relevantknowledge.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00440/981021.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00440/981021.pdf

Dokument & länkar