Antalet webbanvändare mot en ny toppnotering i februari

Antalet webbanvändare mot en ny toppnotering i februari Antalet webbanvändare fortsätter att öka i Sverige. 3 777 000 individer, eller 53 procent av alla svenskar mellan 12 och 79 år surfade under februari, vilket är den högsta noteringen någonsin. Den genomsnittlige webbanvändaren surfade under februari månad 10,7 dagar, och tillbringade i genomsnitt 8,75 timmar på Webben under månaden. Männen är fortfarande de största konsumenterna av Webb. Män mellan 12 och 24 år tillbringar mest tid på webben i snitt, och män mellan 25 och 34 år är de mest frekventa surfarna. Detta visar den senaste mätningen av svenska folkets surfvanor från MMXI Nordic (tidigare Sifo Interactive Media). Mest besökta sajter under februari 2000 På Media Title-nivå* var microsoft.com, passagen.se och hotmail.com de domäner med flest unika besökare under februari. Mest tid i genomsnitt tillbringades dock hos skunk.nu och di.se. Topplista - Media Title* (domännivå) (unika besökare i 1000-tal, februari 2000) microsoft.com 1,936 passagen.se 1,583 hotmail.com 1,439 telenordia.se 1,389 yahoo.com 1,381 swipnet.se 1,342 altavista.com 1,322 msn.com 1,258 msn.se 1,193 aftonbladet.se 1,116 Ny rapporteringspolicy för sajter och webbplatser Inför den nya, utvidgade Webbrapporten som kommer att införas under året har vi i samarbete med Media Metrix Inc tagit ytterligare ett steg för att få en noggrannare och mer jämförbar rapportering av sajter och webbplatser. Den nya rapporteringsstrukturen har fyra nivåer: * Property (Egendom). En Property består av alla Media Titles som ägs gemensamt eller med ett majoritetsägande av en enskild juridisk person. Rapporteringsrättigheter kan också tilldelas en Propertyintressent. * Media Title (Domän). En Media Title är en webbplats/adress med ett redaktionellt eller varumärkesmässigt konsekvent innehåll som ligger på Webben. * Channel/sub-channel (Avdelning/subavdelning). Ett flertal större Media Titles på Internet innehåller Channels/sub channels med information som tillsammans utgör det totala Media Title-innehållet. * Custom Entity (Kundspecifik gruppering). En del kunder vill kanske tillhandahålla flera kombinationer av Media Titles och/eller Channels/sub channels. Dessa Custom Entities kan beställas av MMXI Nordic och därefter rapporteras i Webbrapporten. Detta kan exempelvis vara annonsnätverkspaket. Vill du veta mer om den nya rapporteringspolicyn kontakta Mikael Ohlsson, researchchef MMXI Nordic, tel 08-625 43 71. WEBBUNIVERSUM I MMXI Nordics Webbuniversum publiceras varje månad uppgifter om räckvidd och demografi för webbanvändandet i Sverige. Webbuniversum baseras på 1.000 telefonintervjuer per vecka. Som kontrollvariabel för undersökningen används även Orvesto Svensk Konsument med 30.000 intervjuer per år. Webbuniversum ligger till grund för mätningen som görs i vår internetpanel. I Webbuniversum ingår alla individer mellan 12-79 år, som är bosatta i Sverige, som under den senaste månaden har varit uppkopplade och besökt webben antingen hemifrån, från jobbet eller skolan. RELEVANTKNOWLEDGE RelevantKnowledge är en nationell publikmätning på Webben (hushållspanel). Panelmedlemmarna använder en programvara som följer och noterar panelmedlemmarnas faktiska surfande. Med hjälp av denna metod kan svenska folkets surfvanor kartläggas. Fakta erhålls om antalet unika besökare, räckvidd och målgruppsbeskrivningar. Dessutom kan frekvensmått som genomsnittligt tillbringad tid samt antal dagar redovisas. Resultatet presenteras i en månatlig rapport, Webbrapporten. (En individ kan ha besökt en sajt en gång eller hundra gånger men räknas fortfarande som en unik besökare/individ på sajten under rapporteringsperioden). NETCHECK NETCheck är en tredjepartsrevision av trafiken på specifika webbplatser där fakta redovisas varje månad om en enskild sajts trafik. En "Audit Report" visar antalet besök och sidförfrågningar per webbsajt/mätobjekt. Uppdelning sker mellan totalsiffror, snitt per dag för vardagar och helgdagar. Dessutom visas snittsiffror per veckodag över dygnet, specifikation per dag samt från vilket land besöket kommer. För ytterligare information, kontakta: Lars Björkman, VD MMXI Nordic, tel 08-625 43 75, 0708-20 69 59 e-mail: lars.bjorkman@mmxinordic.com Heléne Hedlund, Infomaster MMXI Nordic, tel 08-625 43 88, 0708-19 89 73 e-mail: helene.hedlund@mmxinordic.com Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.mmxinordic.com Fakta om MMXI Nordic MMXI Nordic (tidigare Sifo Interactive & Media Tracking) är ett dotterbolag till MMXI Europe, som ägs gemensamt av Media Metrix Inc, Ipsos, GfK och Sifo Group. MMXI Nordic genomför mätningar av trafik och publik på Internet i Sverige och Danmark. Genom vårt moderbolag MMXI Europe mäter vi också trafik och publik på Internet i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Genom MediaMetrix Inc mäter vi också i USA, Kanada, Australien och Japan. Fakta om MMXI Europe MMXI Europe är det enda företag för publikmätningar på Internet som levererar tillförlitliga data som också är globalt jämförbara. MMXI Europe mäter trafik och publik på Internet i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och snart också för Italien, Spanien och Danmark. Paneler i Schweiz, Finland, Norge, Österrike, Holland, Ungern och Polen kommer att vara igång i slutet av år 2000. Tillsammans med vårt moderbolag MediaMetrix Inc mäter vi över 75% av världens Internetanvändare med paneler i USA, Canada, Australien och Japan. Fakta från MMXI Europe används av annonsörer, marknadsförare, mediaföretag, företag som bedriver e-handel, konsultföretag, finansföretag och investerare etc som behöver fatta strategiska beslut kring exempelvis annonsering, marknadsföring och investeringar. MMXI Europe ägs gemensamt av Media Metrix Inc, Ipsos, GfK och Sifo Group. Media Metrix Inc är världsledande på området publikmätningar för interaktiva medier och digital teknik. MMXI Europe stöder tillväxten av annonsering och handel på Internet genom att erbjuda en standard för publikmätningar via sina rapporter om on-line tjänster och trafik på Internetsajter. MMXI Europe har kontor i London, Paris och Nürnberg samt via MMXI Nordic även i Stockholm och Köpenhamn. För mer information besök www.mmxieurope.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar