Nyemissionen i Sifo Group fulltecknad

Nyemissionen i Sifo Group fulltecknad Nyemissionen i Sifo Group tecknades till 100 procent och har tillfört Sifo Group cirka 822 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader. Den nu genom förda nyemissionen beslutades vid en extra bolagsstämma i Sifo Group den 29 december 1999. Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 20.816.415 (varav 11.223.742 av serie A och 9.592.673 av serie B) till 55.510.442 (varav 29.929.980 av serie A och 25.580.462 av serie B). Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 83.265.663 kronor. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OM Stockholmsbörsen från och med mitten av februari 2000. För ytterligare information kontakta: Per Blixt, informationschef, tel 08-625 15 51, 070-549 28 08, e-post per.blixt@sifogroup.se Jan-Erik Jansson, ekonomidirektör, tel 08-625 15 42, e-post jan-erik.jansson@sifogroup.se Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på http://www.sifogroup.com. Fakta om Sifo Group Sifo Group, noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen, har tre divisioner - Observer Media Intelligence som arbetar med medie- och omvärldsbevakning samt distribution av finansiell information. Sifo Research & Consulting som utför undersökningar och bedriver därtill relaterad konsultverksamhet samt SMG Consulting, verksamt inom management- och strategikonsulting. Sifo Group omsätter på rullande tolvmånadersbasis cirka 1.350 miljoner kronor och sysselsätter drygt 1.700 personer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum, Tyskland och Storbritannien. Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA eller Kanada. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar