Research International förvärvar Sifo Research & Consulting av Sifo Group

PRESSMEDDELANDE från Sifo Group, noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen Sollentuna 2000-03-27 PRESSKONFERENS Tid: 10.30 idag måndag 27 mars, 2000 Plats: Industrihuset, Storgatan 19 Deltagare: Jon Wilkinson, styrelseordförande och koncernchef i Research International Robert Lundberg, VD och koncernchef i Sifo Group Robert Kessiakoff, divisionschef i Sifo Research & Consulting Research International förvärvar Sifo Research & Consulting av Sifo Group Börsnoterade Sifo Group har träffat avtal om försäljning av divisionen Sifo Research & Consulting till Research International, ett företag i den globala kommunikationskoncernen WPP. Enligt avtalet förvärvar Research International, som är världsledande inom marknadsundersökningar, divisionen Sifo Research & Consulting tillsammans med varumärket "Sifo". Den totala köpeskillingen uppgår till 600 miljoner kronor (inklusive övertagandet av skulder) vilket innebär en realisationsvinst på cirka 180 miljoner kronor för Sifo Group. Som en del av överenskommelsen har Sifo Group förbundit sig att byta namn. Efter försäljningen kommer Sifo Groups huvudverksamhet att vara divisionen Observer Media Intelligence, som är världens största företag inom medie- och omvärldsbevakning. Sifo Group och WPP kommer också att undersöka möjligheterna till ytterligare strategiska samarbeten. 1999 hade Sifo Research & Consulting cirka 375 anställda och rörelse- intäkterna uppgick till 410 miljoner kronor. Företaget är marknadsledande i Skandinavien inom undersökningar och därtill hörande konsulttjänster. Sifo Research & Consulting är uppdelat i sex affärsområden: * MIA (Management of Intangible Assets) - Förtroendekapital, marknadskapital och humankapital. * Brand Management - Varumärkesstrategier, produkt- och koncepttester m m * Risc Nordic - Konsumentmonitor * Media - Medie- och reklammätningar, tidningsstatistik m m * Opinion och samhälle - Opinionsundersökningar * Navigare - Marknadsundersökningar inom det medicinska området - En strategisk genomgång av marknaden visade på behovet av att kunna erbjuda tjänster på flera geografiska marknader för att möta kundernas önskemål. Vi tror att försäljningen av Sifo Research & Consulting till Research International är det bästa alternativet för våra kunder, anställda och aktieägare, säger Sifo Groups koncernchef Robert Lundberg. Jon Wilkinson, ordförande och koncernchef för Research International Group, kommenterar affären och säger: - Jag är mycket glad över att Sifo Research & Consulting blir en del av Research International. Det är ett välskött företag som kompletterar oss mycket bra och ger Research International styrka i länder som är ledande i den nya ekonomin. Robert Kessiakoff, divisionschef för Sifo Research & Consulting, tillägger: - Marknaden för konsument- och kundundersökningar och därtill hörande konsultverksamhet har blivit mycket mer internationell under de senaste åren. I och med att kunderna arbetar med europeiska eller globala affärskoncept är det viktigt att kunna erbjuda internationella under- sökningar och konsulttjänster. Samtidigt blir utvecklingen av produkter och tjänster allt viktigare inom undersökningsbranschen och detta är ett område där det är viktigt att kunna utnyttja stordriftsfördelarna. - Som en division i Research International kommer Sifo Research & Consulting att kunna erbjuda verkligt internationella tjänster. Våra nuvarande kunder kommer att få tillgång till världens mest omfattande globala undersökningsresurser och till hela det sortiment egna tjänster som Research International erbjuder. Vi kommer också att kunna exportera våra unika koncept. RIs nuvarande svenska partner, Research International Sweden, kommer framöver att ingå i Sifo Research & Consulting. Research International förhandlar också om förvärv av sin danska partner Scantest/Research International. För ytterligare information kontakta: Jon Wilkinson, ordförande och koncernchef för Research International, tfn +44 171 656 5500, e-post j.wilkinson@research-int.com Robert Lundberg, VD och koncernchef för Sifo Group AB, tfn +46-(0)8-625 15 43, e-post robert.lundberg@sifogroup.se Per Blixt, informationschef för Sifo Group AB, tfn +46-(0)8-625 15 51/+46-(0)70-549 28 08, e-post per.blixt@sifogroup.se Fakta om Research International Research International är världsledande inom marknadsundersökningar och därtill hörande konsulttjänster med kontor i mer än 50 länder. RI arbetar regelbundet i mer än 100 länder och inom praktiskt taget alla produkt- och tjänstekategorier. Företagets huvudområden är: * Consumer Strategy * Branding and Communications * Innovation * Customer Relationships * Channel Management * Service Measurement Research International ingår i Kantar Group, ett informations- och konsultföretag inom den globala kommunikationskoncernen WPP. Fakta om Sifo Group Sifo Group är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Efter försäljningen av Sifo Research & Consulting består Sifo Group av två divisioner: Observer Media Intelligence - världens största och Europas ledande företag inom medie- och omvärldsbevakning. Företagets verksamhet omfattar bevakning av press, nyhetsbyråer, radio och TV samt sökningar i databaser och på Internet. Informationen skräddarsys som sammanfattningar och analyser. Divisionen är också verksam inom distribution av finansiell och annan information. Observer Media Intelligence finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum, Tyskland och Storbritannien och är marknadsledande i dessa länder. SMG Consulting - arbetar inom tre områden: omvärldsanalys, strategi- och affärsutveckling samt implementering. Exklusive Sifo Research & Consulting uppgick Sifo Groups rörelseintäkter 1999 till 685 miljoner kronor (proforma cirka 1.000 miljoner kronor). Företaget har 1.400 anställda. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på http://www.sifogroup.com. Carnegie är finansiell rådgivare åt Sifo Group. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar