Sifo Group förvärvar Navigare Medical Marketing Research

Sifo Group förvärvar Navigare Medical Marketing Research Sifo Group AB har träffat en principöverenskommelse om förvärv av Navigare Medical Marketing Research AB. Förvärvet genomförs per den 1 juli 1999. Navigare kommer att inordnas i Sifo Groups division Sifo Research & Consulting. Säljare är nyckelpersoner i verksamheten. Navigare är specialiserade på marknadsundersökningar inom det medicinska området och erbjuder även konsulttjänster när det gäller marknadsföring av läkemedel. Navigare genomför undersökningar i Norden och internationella undersökningar genom nätverket HRP (Healthcare Research Partners). "Förvärvet av Navigare tillför Sifo Research & Consulting ny kompetens och ett nytt marknadssegment som kompletterar vår befintliga verksamhet i hela Norden", säger Robert Kessiakoff, divisionschef för Sifo Research & Consulting. "Genom samgåendet får Navigare större resurser och tillgång till Sifo Research & Consultings kapacitet och utvecklade verktyg för bland annat datainsamling i de nordiska länderna", säger Karl-Gunnar Persson, VD för Navigare. Navigare Medical Marketing Research hade 1998 en omsättning på drygt 25 miljoner kronor och har haft en hög tillväxt och god lönsamhet under åren. Resultatpåverkan på Sifo Groups aktie blir marginell under innevarande år. Fakta om Sifo Group Sifo Group, noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, har tre divisioner - Observer Media Intelligence som arbetar med medie- och omvärldsbevakning, Sifo Research & Consulting som arbetar med undersökningar och därmed tillhörig konsultverksamhet, samt SMG Consulting, verksamt inom management- och strategikonsulting. Sifo Group omsätter drygt 950 Mkr och sysselsätter cirka 1.100 personer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Baltikum. Divisionen Sifo Research & Consulting har över 300 anställda och är marknads- ledande i Sverige och stor aktör i Skandinavien inom området undersökningar och därtill relaterade konsulttjänster. Sifo Research & Consulting bedriver verksamhet inom de fem affärsområdena Management of Intangible Assets, Brand Management, Market Development, Media samt Opinion & Samhälle. I Norden har Sifo Research & Consulting bolag förutom i Sverige även i Danmark, Sifo Research & Consulting A/S, Köpenhamn och i Norge, Feedback Research & Consulting A/S i Oslo. Fakta om Navigare Navigare är ett företag som specialiserar sig på marknadsundersökningar för den medicinska och farmaceutiska sektorn i de nordiska länderna. Alla projektledare har stor erfarenhet från läkemedelsbranschen och fältarbetena genomförs av medicinskt skolad personal. De flesta kunderna kommer från internationella undersökningsföretag och läkemedelsföretag i Norden. Navigare är den skandinaviska medlemmen i "Healthcare Research Partners" (HRP), en organisation som kombinerar nationell expertis för att erbjuda medicinska marknadsundersökningar över hela världen. Tack vare medlemskapet i HRP, kan också Navigare genomföra internationella marknadsundersökningar utanför Norden. Huvudkontor för Navigare är beläget i Kungsbacka. För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-625 15 43, e-post robert.lundberg@sifogroup.se Robert Kessiakoff, divisionschef Sifo Research & Consulting, tel 08-701 69 90, e-post robert.kessiakoff@sifo.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar