Sifo Group förvärvar Sverige Media

Sifo Group förvärvar Sverige Media Sifo Group har träffat avtal om förvärv av Infratest Burkes medieanalysverksamhet Sverige Media. Genom samgåendet skapas goda förutsättningar att möta ökande krav på produktutveckling och kundanpassning. Sifo Group förvärvar verksamheten Sverige Media av Infratest Burke AB med omedelbart tillträde. Sverige Media kommer att inordnas i Sifo Groups division Sifo Research & Consulting - affärsområde Media. Sverige Media hade 1997 en omsättning om cirka 10 miljoner kronor. Den förvärvade verksamheten förväntas bidra med ett positivt resultat från och med 1999. Samgåendet är ett logiskt steg som svar på den förändrade mediebilden. Det ökande antalet medier och förändringarna i mediekonsumtionen ställer större krav på medieanalys och medieplanering. Medierådgivare, reklambyråer, annonsörer och inte minst medierna själva är i behov av mer detaljrik och omfattande information. Genom att samordna verksamheterna skapas ökade resurser samt bredare kompetens och kundbas. Därmed finns förutsättningarna för att långsiktigt kunna erbjuda ett slagkraftigt produktutbud och kontinuerlig utveckling. - Sverige Media har bidragit till en betydande utveckling av medieplaneringen i Sverige de senaste fyra åren och detta framåtskridande kommer att fortsätta med ytterligare kundanpassning och produktutveckling. Vi ser Sverige Medias samgående med Sifo Research & Consultings verksamhet som den mest konstruktiva lösningen för att tillgodose marknadens behov framöver, säger Pär Källeskog, styrelseordförande på Infratest Burke i en kommentar. - Samgåendet ger oss möjlighet att möta kundernas individuella krav på en allt mer komplex mediemarknad. Det innebär också att vi skapar förutsättningar för ett vidare nordiskt alternativ inom den internationella medieanalysmarknaden, säger Robert Kessiakoff, divisionschef för Sifo Research & Consulting. Fakta om Sifo Group Sifo Group har tre divisioner, Observer Media Intelligence som arbetar med medie- och omvärldsbevakning, Sifo Research & Consulting som arbetar med undersökningar och konsultverksamhet, samt SMG Consulting verksamt inom management- och strategikonsulting. Divisionen Sifo Research & Consulting har 290 anställda och är marknadsledande i Sverige och stor aktör i Skandinavien inom området undersökningar och konsulttjänster. Sifo Research & Consulting bedriver verksamhet inom de fem affärsområdena Management of Intangible Assets, Brand Management, Market Development, Media samt Opinion & Samhälle. För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, koncernchef, Sifo Group, tel 08-625 15 43 Robert Kessiakoff, divisionschef, Sifo Research & Consulting, tel 08-701 69 90 P-G Andersson, Sifo Research & Consulting, Media, tel 08-623 47 05

Dokument & länkar