Sifo Groups aktier handlas exklusive teckningsrätt från och med 5 januari 2000

Sifo Groups aktier handlas exklusive teckningsrätt från och med den 5 januari 2000 Inför förestående nyemission i Sifo Group med företrädesrätt till teckning för aktieägarna kommer teckningsrätterna att avskiljas så att aktierna i Sifo Group från och med i morgon den 5 januari 2000 handlas exklusive teckningsrätt. Teckningsrätterna kommer att noteras vid OM Stockholmsbörsen. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 13(21 januari 2000. Teckningstid för nyemissionen löper under perioden 13(26 januari 2000. Prospekt beräknas vara aktieägarna i Sifo Group tillhanda i anslutning till teckningstidens början. Avstämningsdag för nyemissionen är den 10 januari 2000. Prospektet finns från idag tillgängligt på Sifo Groups hemsida www.sifogroup.com. Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av: Jan-Erik Jansson, ekonomidirektör, tel 08-625 15 42, e-post jan-erik.jansson@sifogroup.se Per Blixt, informationschef, tel 08-625 15 51, mobil 070-549 28 08, e-post per.blixt@sifogroup.se Carnegie är finansiell rådgivare åt Sifo Group. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.sifogroup.com. Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA eller Kanada. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar