SIG Invest AB (publ) förvärvar fastighet i Upplands Väsby för 45 Mkr

SIG Invest AB (publ) förvärvar bostadsfastighet i Upplands Väsby för 45 Mkr.

SIG Invest AB har förvärvat och tillträtt bostadshyresfastighet Odenslunda 1:646 i Upplands Väsby kommun. Fastigheten utgör 2 040 kvm uthyrningsbaryta fördelat på 30 lägenheter.

Överenskommit fastighetsvärde uppgår till 45 Mkr och förvärvet finansieras genom en kombination av eget kapital och banklån.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

Om oss

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

Prenumerera