SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET I LIMHAMN

SIG Invest AB tillträdde den 15 maj fastigheten Balken 6 i Limhamn. Fastigheten har en uthyrbar area på ca 1 925 kvm och är fullt uthyrd. Ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 16,5 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom SIG Invest-aktier. Resterande del av förvärvet finansieras genom egna medel.
 
”Förvärvet kompletterar vårt befintliga bestånd väl och vi bygger härmed vår förvaltningsgrund än bredare.”, Säger Dan Astrén VD på SIG Invest.
 
”Fastigheten är belägen i ett spännande industriområde i Limhamn och genererar ett bra kassaflöde. Utöver att vi stärker vår förvaltningsgrund så planerar Stadsbyggnadskontoret en omvandling av Annetorps industriområde till en tät och funktionsblandad stadsdel. Fullt utbyggt kan området få runt 2300 nya bostäder, enligt Malmö Stad.”, Säger Tomas Magnusson, Projektutvecklingschef/Vice VD på SIG Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om oss

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

Prenumerera