SIG Invest AB (publ) förvärvar och tillträder fastighet i Malmö

SIG Invest AB (publ) har förvärvat och tillträtt fastigheten Malmö Helmer 4 i Malmö.

SIG Invest AB har förvärvat och tillträtt kontorsfastigheten Malmö Helmer 4 i Malmö kommun. Fastigheten innefattar 274 kvm uthyrningsbar area fördelat på 12 kontor.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 11 750 000 kr och förvärvet finansieras genom en kombination av eget kapital och banklån.

Fastigheten är delvis uthyrd och SIG Invest AB (publ) avser att nyttja kvarstående yta som Bolagets huvudkontor.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Om oss

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

Prenumerera