SIG Invest AB (publ) gör nytt fastighetsförvärv i Stockholm

SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) ökar fastighetsbeståndet i Stockholm

Bolaget har förvärvat och tillträtt två bostadshyresfastigheter, Bäverungen 5 och Vallhunden 7 i Stockholm.

Fastigheterna utgör 5 736 m2 uthyrningsbar yta fördelat på 153 lägenheter och är värderade till 171 MSEK.

Genom detta förvärv ökar Bolaget sitt innehav i Stockholm till cirka 9 000 m2 uthyrningsbar yta och cirka 200 lägenheter.

”SIG Invest AB är mycket glada att genom förvärvet öka vårt fastighetsbestånd ytterligare i Stockholm.” Säger VD Dan Astrén

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se


Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Om oss

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. SIG Invest investerar därför primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolagsledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Prenumerera

Citat

SIG Invest AB är mycket glada att genom förvärvet öka vårt fastighetsbestånd ytterligare i Stockholm.
VD Dan Astrén