SIG Invest AB (publ) tecknar ett 10-årigt hyresavtal

SIG Invest AB (publ) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Attendo LSS AB.

SIG Invest AB (publ) tecknar avtal med Attendo LSS AB i vård- och omsorgsanläggningen Kärrstorp 2:17 omfattande 1 430 kvm.

Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige. I Sverige är Attendo verksamma inom såväl äldreomsorg som för personer för funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).

”Det är väldigt glädjande att Attendo väljer att ingå ytterligare ett långsiktigt hyresavtal med oss och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”, säger Dan Astrén, VD på SIG Invest AB (publ).

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stortorget 13 A
211 22 Malmö
46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

Om oss

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

Prenumerera