Aktieägare i Måldata med motsvarande 95 % av antalet aktier har accepterat Sigmas erbjudande

Aktieägare i Måldata med motsvarande 95 % av antalet aktier har accepterat Sigmas erbjudande Måldata ABs styrelse och ledning har tidigare ställt sig positiva till Sigmas erbjudande. Nu har även Måldatas aktieägare gjort detta genom att under anmälningstiden, som löpte till och med den 8 mars 2000, acceptera erbjudandet i sådan utsträckning att Sigmas innehav i Måldata uppgår till 95,2 procent av aktierna och 97,1 procent av rösterna. Styrelsen för Sigma har beslutat att fullfölja erbjudandet. Anmälningstiden förlängs Sigma har beslutat att förlänga erbjudandet till och med den 22 mars 2000 för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet. Därefter avser Sigma att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Måldata. Sigma avser även att ansöka om avnotering av Måldatas aktier vid OM Stockholmsbörsen. Redovisning av vederlag Omkring den 31 mars 2000 sker redovisning till de som accepterat erbjudandet under såväl den ordinarie som den förlängda anmälningstiden. Malmö den 9 mars 2000 Sigma AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Johnsson, Ekonomi- och administrativ direktör Sigma AB, tel 040-691 70 07, mobiltel 0709-89 80 07 Dan Olofsson, VD Sigma AB, tel 040-691 70 04, mobiltel 0709-89 80 04 Mats Danielsson, D. Carnegie AB, tel 08-676 85 99 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar