Delårsrapport januari – september 2007

Sigma har tilldelats Dataföreningens Diamant
• 1 500 it-inköpare har utsett Sigma att bäst förstå kundens behov.
• Omsättningen för perioden ökade med 14 % till 1 006 mkr (879).
• Rörelseresultatet uppgick till 9,3 mkr (64,6). I årets resultat ingår nedskrivningar av goodwill med 50,4 mkr samt andra engångsposter.
• Rörelsemarginalen var 0,9 % (7,3). Justerat för nedskrivningar 5,9 % (7,3).
• Sigmas satsningar belastar resultatet.
• Organisk tillväxt med 128 medarbetare för att möta stora order.
• Resultat efter finansiella poster var 4,1 mkr (62,7) och efter skatt 5,9 mkr (43,7). Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (0,51).
• Oförändrad prognos: För 2007 förväntas en väsentligt högre omsättning med ett lägre resultat jämfört med föregående år. Exklusive goodwillnedskrivningar förväntas resultatet vara i nivå med föregående år.

För ytterligare information kontakta:
Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 15 28, e-post: sune.nilsson@sigma.se eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 22 02, e-post: lars.sundqvist@sigma.se

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar