Delårsrapport januari-september 1998

Delårsrapport januari-september 1998 Sigma fullföljer förvärvet av BFE Fortsatt stabil tillväxt och resultatutveckling Ägare till 93% av aktierna i BFE har accepterat Sigmas erbjudande, som fullföljs. Synergier och effektiviseringar bedöms få snabbare genomslag än vad som tidigare redovisats Förslag till nyemission, split och fondemission. Kallelse till extra bolagsstämma Sigmas 9-månadersutfall: - omsättningen ökade med 38% till 581,9 Mkr (423,1 Mkr) - resultat efter finansnetto ökade med 60% till 51,8 Mkr (32,3 Mkr) - vinst per aktie efter full skatt ökade med 55% till 4,71 kr (3,04 kr) - antalet anställda vid periodens slut ökade med 43% till 1070 personer (746) Genombrott för Sigmas programvara Patient 2000. Stor order från Västmanlands Läns Landsting har erhållits Prognos om fortsatt stark omsättningstillväxt och ett väsentligt bättre resultat kvarstår ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar