Efter förlängning har aktieägare motsvarande 98% av aktierna i Måldata ..........

Efter förlängning har aktieägare motsvarande 98 % av aktierna i Måldata accepterat Sigmas erbjudande Sigma AB:s innehav i Måldata AB uppgår efter den förlängda anmälningstiden, som löpte till och med den 22 mars 2000, till 157.500 aktier av serie A och 1.957.024 aktier av serie B, motsvarande 98,1 procent av aktierna och 98,8 procent av rösterna. Styrelsen för Sigma har tidigare beslutat fullfölja erbjudandet eftersom i prospektet angivna förutsättningar för erbjudandets genomförande uppfyllts. Sigmas styrelse har beslutat att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Måldata. Måldatas styrelse har ansökt om avnotering av Måldatas aktier vid OM Stockholmsbörsen fr o m den 5 april 2000. Malmö den 24 mars 2000 Sigma AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: * Anders Johnsson, Ekonomi- och administrativ direktör Sigma AB, tel 040-691 70 07, mobiltel 0709-89 80 07 * Dan Olofsson, VD Sigma AB, tel 040-691 70 04, mobiltel 0709-89 80 04 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar