IT-företaget Sigma levererar programvara till ABB. Ordern värd 13 Mkr i en första etapp

ABB Industrial Systems AB - en av världens största användare av programvaror för Computer Aided Design - köper nästa generations CAD-system av Sigma för en global standardisering av elkonstruktioner.

Den aktuella programvaran, elMaster Power Concept, är utvecklad av Sigmas dotterbolag Sigma Power Software AB. Syftet med verktyget är att användarna skall kunna konstruera hela industrianläggningar där dokumentutbyte och kommunikation mellan konstruktörerna sker på elektronisk väg. Systemet är baserat på AutoCADT och ORACLET. I en första etapp är Sigmas order från ABB är värd 13 Mkr i enbart produktförsäljning och omfattar systemleveranser till ABBs bolag inom området automations- och drivsystem runt om i världen. Sigma kommer dessutom att utföra uppdrag vid installationer samt svara för support och utbildning. Kristina Swenningsson, kommersiellt ansvarig för projektet, kommenterar: - Ordern innebär ett stort internationellt genombrott för oss och vi ser fram emot att bli en av de ledande programvaruleverantörerna inom el-branschen. Våra kunder kan räkna med betydande rationaliseringsvinster i konstruktionsarbetet och även i kommunikationen med sina kunder och underleverantörer. Tidigare versioner av elMaster Power Concept används idag av över 1000 licenstagare, varav merparten i Sverige. Målgrupper är elkonstruktörer inom kraftproduktion och -distribution samt leverantörer av elektrisk utrustning. Sigma, som är noterad på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är verksam inom affärsområdena Informationsteknologi och Industriell teknologi. Sigma-koncernen har totalt ca 800 medarbetare. För ytterligare information kontakta: Sigma Power Software AB Kristina Swenningsson, försäljningschef mobil: 0707 313 099, tel: 013 234 200 Göran Sääf, VD, mobil: 0705 644 530 Sigma AB Dan Olofsson, VD mobil: 0705 49 73 00, tel: 040 49 73 00

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar