Kallelse till årsstämma i Sigma AB (publ)

Sigma kommer att hålla årsstämma den 26 april 2012 i Malmö.

Bifogad kallelse kommer att publiceras i Post & Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida (www.sigma.se) den 23 mars 2012 samt att samma dag sker annonsering i tidningarna Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet om att kallelse publicerats.

21 mars 2012

Sigma AB (publ)

Informationen är sådan som Sigma AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2011.

Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare i åtta länder. www.sigma.se

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar