Nyemission i Sigma fulltecknad

Nyemission i Sigma fulltecknad Sigmas nyemission har fulltecknats till önskat belopp. Genom nyemissionen tillförs Sigma 150 Mkr efter emissionskostnader. Nyemissionen om 2.440.000 aktier (efter split) av serie B har tecknats av institutionella investerare i Sverige och utlandet. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 32.152.144, varav 4.302.004 av serie A och 27.850.140 av serie B. Nyemissionen har skett till kurs 62,50 kr per aktie (efter split). Senaste betalkurs den 3:e december var 68,50 kr och genomsnittlig sista betalkurs senaste månaden har varit 63,50 kr. I samband med emissionen har såsom aviserats huvudägaren Dan Olofsson, via bolag, sålt en mindre del av sitt innehav, motsvarande 1,5 miljoner aktier (efter split) till kurs 62,50 kr per aktie. Nyemissionen medför att Sigmas ställning efter förvärvet av BFE är återställd till i nivå med de långsiktiga målen. Kombinationen av nyemission, försäljning av begränsad del av huvudägarens aktier samt genomförd split 4:1 bedöms medföra en ökad likviditet i handeln med bolagets aktier. Andelen aktier vid sidan av huvudägarens aktier ("free float") ökar från ca 31% till ca 41%. Malmö den 4:e december 1998 Sigma AB (publ) ..................................... För ytterligare information kontakta: Dan Olofsson, VD i Sigma AB, tel 040-691 70 00 eller mobil 0709-89 80 04 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar